Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Biologistudentene våre får prøve seg på praksis i relevante bedrifter

Les hvordan hvordan de opplever det i praksisbloggen

Praksis
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Yrkespraksis i biologiutdanningen tilbys som en del av studieemnene ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Kursene er initiert av forskningsprosjektet PRIME og er en del av Senter for fremragende biologiutdanning (bioCEED).

I kursene vil studentene bruke biologisk kunnskap på relevante praktiske oppgaver og få arbeidserfaring som biolog. Studentene kan velge blant et utvalg av relevante og godepraksisplasser.

Praktikantoppholdet skal bidra til å se den faglige kompetansen biologi gir overfor aktuelle samfunnsaktører og arbeidsgivere, og gi kunnskap om mulige yrkesvalg. Studentene deltar i biologiske arbeidsoppgaver i bedriften der de er uplassert, og skal være til hjelp for bedriften.

Bloggen Biopraksis omhandler blant annet:

  • Studentenes forventninger til praksis
  • Erfaringer underveis, for eksempel prosjektarbeid, samarbeid og praktiske aktiviteter
  • Hvordan kunnskap fra studiene kommer til nytte
  • Ny kunnskap som er tilegnet i praksis
  • Ny kunnskap man blir interessert i å utforske videre på universitetet

Dette er teori i praksis – God lesning!