Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

‘Maskin og mekk’-ungdom i det post-industrielle velferdssamfunnet

Sosialantropolog Lars Gjelstad har sett på hvilke nye barrierer og muligheter som skapes i møte mellom ny produksjonsteknologi, økt teoretisering og nye ungdomskulturelle identiteter.

arbeid på yrkesfaglinje
Photo:
Lars Gjelstad

Lars Gjelstad har tilbrakt nesten ett år ved en yrkesfaglinje, Teknikk og industriell produksjon (TIP). Forskningen er finansiert av Forskningsrådets program for Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) og har som mål å gi kunnskap som kan anvendes i utformingen av skolepolitikken.

Du kan lese mer om prosjektet på Forskning.no

 

I siste nummer av Tidskrift for velferdsforskning har Lars Gjelstad publisert artikkelen: "Skoleverket som frigjørende handlingsrom: Yrkesfagelevers vilkår for faglig og sosial deltakelse i det post-industrielle Norge".