Home
Human Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Felkurs

Geografistudenter holder foredrag på fagsamling i Kvam

Med bakgrunn i feltkursoppgavene i GEO151 Feltkurs i samfunnsgeografi i høst, ble studentene invitert til å holde foredrag på et internseminar i Kvam herad den 19.3. 2015.

Geografistudenter med emneansvarlig og  i Kvam
Emneansvarlig Grete Rusten og samfunns- og utviklingssjef i Kvam Jon Nedkvitne sammen med geografistudentene Oda Steen Sofienlund, Olav-Inge Nordbotten, Sigrid Kvåle Myksvoll og Martin Dale Bergheim .

Fire geografistudenter deltok med gode foredrag om temaene som de jobbet med i feltrapportene:

  • Oda Steen Sofienlund:  Landbruk og melkeproduksjon i Kvam
  • Martin Dale Bergheim: Kultur og næring
  • Sigrid Kvåle Myksvoll: Hytteturisme og planlegging på Kvamskogen
  • Olav-Inge Nordbotten: Reiseliv med vektlegging på overnattingsbedriftene i Kvam

Med på turen fra Institutt for geografi var også Knut Hidle og Grete Rusten. Tilhørerne var meget imponert over det faglige nivået og innholdet på det de fikk høre, og en rekke tema var svært relevante for planprosesser og satsinger som kommen jobbet med.  Gjennom møtet fikk vi også mange gode innspill på mulige masteroppgaver.

En takk for veldig godt samarbeid knyttet til organisering av kurset til samfunns- og utviklingssjef Jon Nedkvitne, som også er geograf, og det øvrige teamet i kommunen. Og vi håper å finne en anledning til å komme igjen en annen gang.