Home
Administrative Development Prosject (at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences)

Main content

Spesialisering og hyppig deling av kompetanse er viktig for et fremtidsrettet universitet!

Hvilke forventninger har du til prosjektet vårt?

Jeg har et håp om at det nå skal bli mulig å redusere den hyppige utskiftningen i en del av den administrative staben. Det å kunne understøtte en best mulig forskning, utdanning, formidling og innovasjon krever stadig økt kompetanse, noe som i mange tilfeller kun kan komme gjennom erfaring. For å få dette til må det bli mulig å bli god på alle nivå i organisasjonen og det må bli slutt på at man nødvendigvis må flytte på seg for å få en karriereutvikling. Et fremtidsrettet universitet av vår størrelse bør spesialisere alle grupper av ansatte og det må stilles forventninger om hyppig deling av kompetanse, ikke bare mellom vitenskapelige, men også administrativt og teknisk tilsatte.

Makter fakultetet å bygge trygge, dyktige selvgående ansatte i alle ledd, vil det bli mer eller mindre uinteressant hvordan man er organisert. Man vil kunne fungere i de fleste organisasjonsstrukturer.

 

Hva er spesielt viktig i den fasen vi nå går inn i?

At de som tar beslutningene faktisk forstår hva de beslutter og ikke baserer avgjørelsene på forutinntatte holdninger til hva administrasjonen er og skal være. Det har foregått svært store endringer i de administrative oppgavene og hvilken kompetanse de krever bare de siste 10 -15 årene.

De vitenskapelige må forstå at det ikke lenger er «upstairs» and «downstairs» som gjelder. Vi er nå alle på samme lag og arbeider alle sammen med våre spesialkompetanser for og nå felles mål.

  

Hvordan kan du å bidra i prosjektet?

Jeg har svart på spørreundersøkelser og deltatt i diskusjonene. Har ellers bidratt inn i utviklingsarbeidet for den studieadministrative staben siden 90-tallet.

Og så vil jeg si: «Stå på kolleger i alle yrkeskategorier, dere bidrar i utviklingen av et av de beste fakultetene i landet!»