Home
UiB Alumni Network

Stor glede av formidling

Ellen Viste er meteorolog og skal denne måneden presentere noe av forskningen sin på Christiekonferansen, "Nordsjøen". Hun elsker å snakke om været!

Main content

Formidling er viktig for meg av flere grunner. Selvfølgelig kunne jeg trekke frem betydningen av at samfunnet blir informert om aktuell forskning, men den egoistiske hovedgrunnen er at jeg selv har så stor glede av det.


Du skal presentere noe av forskningen din på Christiekonferansen denne måneden, hvor viktig er formidling for deg?


Formidling er viktig for meg av flere grunner. Selvfølgelig kunne jeg trekke frem betydningen av at samfunnet blir informert om aktuell forskning, men den egoistiske hovedgrunnen er at jeg selv har så stor glede av det. For det første er det utrolig inspirerende å se at så mange utenfor fagmiljøet vårt er interessert i vær og klima. Alle snakker om været, så formidlingen trenger ikke å være et foredrag foran publikum, det kan være en samtale med noen man møter på bussen. For det andre liker jeg å skrive, og jeg liker å jobbe med grafisk fremstilling av data. 


Men aller mest handler det om at jeg lærer så mye mer om mitt eget fag når jeg skal finne ut hvordan jeg skal fortelle om det til noen som ikke kan det fra før. For å kunne forklare fysikken i atmosfæren fra grunnen av, må jeg ha forstått den selv. Det handler om å finne den beste – ikke alltid den enkleste – måten å sette ting i en forståelig sammenheng på. 


Jeg synes også det er veldig givende å høre kolleger holde formidlingsforedrag. Da skjønner jeg sammenhenger jeg ikke har tenkt over, selv om jeg kjenner bakgrunnsstoffet. Og kuriositetene og historiene vi krydrer slike foredrag med er ikke mindre artige for fagfolk. 


Et lite apropos: Jeg liker egentlig ikke begrepet formidling. For det første høres det kjedelig ut. For det andre gir det inntrykk av å være en belærende enveisprosess (noe det for så vidt ofte er), for det tredje har vi fått høre altfor mange ganger at vi bør se på det som en plikt, og for det fjerde synes jeg det er ganske intetsigende. Hva er det ellers vi mennesker driver med når vi snakker med/til hverandre, faglig eller ikke-faglig? Er ikke det meste vi gjør en form for formidling? 


Hva er det mest givende ved arbeidet ditt? Kan du si noe om hva som kan være utfordrende i jobben?


Universitetsansatte har en mulighet til fordypning man ikke finner i mange andre jobber. Det er flott å ha muligheten til å sette seg grundig inn i spennende tema. Å finne ut hvor dypt det er formålstjenlig å dykke, og når man bør stige til overflaten og gå videre, kan være en utfordring. 


Hva i utdanningen din har du hatt spesielt god nytte av?

Hvis jeg kan få være litt snusfornuftig, vil jeg si at det nyttigste ved utdanningen min var de redskapene vi lærte å bruke. Matematikken, metodene, tankemåter. Hvis man er villig til å bruke tid på å bygge opp en verktøykasse, kan man gjøre mye gøy med den senere. 


Hvilke råd har du til nåværende unge studenter ved UiB?

I tillegg til det snusfornuftige om å lære seg å bruke de viktigste verktøyene, vil jeg anbefale studentene å prøve å se faget sitt i en større sammenheng. Gå på foredrag om nærliggende emner, følg med i samfunnsdebatten, og finn ut hvor din kunnskap passer inn. Om du blir en bedre student på den måten eller lettere får jobb etterpå, vet jeg ikke. Men du får det mye gøyere. 


Fullfør setningen ”Du vet du har studert på UiB når…..”

Du vet du har studert på UiB når du syntes det var helt greit å bo i et hus med enkle vindusglass og rottereir i kjøkkenskuffen, så lenge det lå på Nygårdshøyden. 


Er det en episode under studietiden du husker spesielt godt?

Jeg har ikke noen konkrete episoder, men har lyst til å trekke frem det gode læringsmiljøet hovedfagsveilederen min, Yngvar Gjessing, skapte for studentene sine. Han var en engasjert foreleser som tok oss med på hytten sin og inviterte oss hjem på middag mange ganger. Samtidig forlangte han at vi var aktive og selv viste initiativ. Vi ble en sammensveiset gjeng som studerte sammen både ved UiB og på UNIS, og fordi vi kjente hverandre så godt, var det helt naturlig å samarbeide også faglig.