Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Gode søkertall til Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Instituttet opplever en økning i antall studenter som har oss som førsteprioritet.

collage admorg-bilder

Etter at søknadsfristen for Samordna Opptak er ute viser tallene en økning i antall søknader til administrasjon og organisasjonsvitenskap. Primærsøknader til årsstudium har økt med 22 % sammenliknet med i fjor og antallet mastersøknader har gått opp med hele 32 %.

 

Instituttleder Svein Michelsen synes det er hyggelig med gode søkertall, og at tallene fra årsstudiet og master er oppmuntrende.

Michelsen tror de gode søkertallene tyder på at adm.org blir oppfattet som å være et relevant og godt alternativ for ungdom, i en situasjon der det begynner å bli tøffere på jobbmarkedet. Adm.org tilbyr en kombinasjon av organisasjonsteori og statsvitenskap, som er interessant og kan være med på skille oss ut.

Han sier også at han håper at det arbeidet som er lagt ned for å modernisere studiene og tilrettelegge dem har bidratt til gode søkertall.

 

Vi ser frem til å møte de nye studentene ved semesterstart 2015!