Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Feltkurs

Vann, liv, samfunn

GEO292 Regionalgeografisk feltkurs er denne uken i Årdal. Arnt Fløysand, Tor Halfdan Aase og Inger E. Måren har sammen med 18 studenter omgjort Klingenberg hotell på Årdalstangen til deres arbeidsbase.

Årdalsfjorden
Morgenstemning ved Årdalsfjorden.
Photo:
Inger Elisabeth Måren (alle foto)

Main content

Her vil studentene få prøve sine teori- og metodekunnskaper i felt, og gjennom bacheloroppgaven vise hvordan problemstillinger, hypoteser og forskingsopplegg blir utviklet i en samfunnsgeografisk kontekst.

Oppgavene spenner over et vidt felt tematisk:

  • Vannressurser i fortid, nåtid og fremtid
  • Konsekvenser av fluorforurensing
  • Omstilling og innovasjon i den kraftkrevende industrien
  • Sentrumsutvikling
  • Et ytre blikk på Årdal-samfunnet
  • Årdølenes holdninger til asyl-mottaket

Men alle har til felles at de fokuserer på intervju som forskningsmetode. Studentene tar selv initiativ til det å kontakte nøkkelinformanter og intervjuobjekter.

Det hele begynte bra på mandag - kommunen tok vel i mot oss med en grundig presentasjon av kommunen, deres historie og Årdal i dag. Vi fikk også høre to vitnesbyrd fra beboere på asylmottaket; en fra Eritrea og en fra Syria, som fortalte sin historie og hvordan og hvorfor de havnet i Årdal.