Home
UiB Alumni Network

Råd fra Davy: Nyt studietiden!

Utdannelsen betyr alt og ingenting for hans nåværende jobb, men Davy husker best alt det utenomfaglige bedre enn forelesningene, kollokviegruppene og timene på lesesalen.

Main content

Årene på Universitetet gjorde meg til den jeg er og ga meg forutsetningene for å håndtere de utfordringene og de omstillingskravene jeg har møtt i en mer enn 40 år lang journalistkarriere.

Hva har utdannelsen ved UiB hatt å si for deg med tanke på din nåværende jobb?   

Alt og  ingenting. Det er kanskje ingen direkte og påviselig forbindelse mellom utdannelsen og jobbinnholdet/arbeidsoppgavene, men årene på Universitetet  gjorde meg til den jeg er og ga meg forutsetningene for å håndtere de utfordringene og de omstillingskravene jeg har møtt i en mer enn 40 år lang journalistkarriere. 

 

Hva i utdanningen din har du hatt spesielt god nytte av? 

Historiekunnskapene (perspektivet) og språket.

 

Har du noen spesiell minner fra tiden din på UIB? Kanskje en favorittlærer eller et favorittsted på campus?   

Jeg husker vel egentlig alt det utenomfaglige bedre enn forelesningene, kollokviegruppene og timene på lesesalen. Arrangementene på Studentsenteret, på Fantoft og i Hulen. Studentserien i fotball. Timene i kantinen på Sydneshaugen. Middagene på Grillen.

 

Hvordan kan tidligere studenter bidra til universitetet etter de har uteksaminerte?   

Hver generasjon må høste sine erfaringer og ta lærdom av dem. Kunnskap er i begrenset grad overførbar. Men jeg stiller i hvert fall opp på alt jeg får spørsmål om fra dagens studenter – fordi jeg ser det som en naturlig forpliktelse. Så får studentene selv velge og vrake og vurdere hva de eventuelt vil bruke.

 

Har du noen råd til nåværende UiB-studenter?   

Nyt tiden. Det er kanskje livets vakreste og mest givende periode.

 

Hvilke aktiviteter, ser du for deg, kan få alumnene til å føle seg mer knyttet til UiB?   

Dagens unge må selv velge det som er riktig for dem. Vi hadde all verdens arrangementer – fra visekvelder til weekendturer, muntre aftener på by’n og mosjonsfotball for kameratklikker. Men verden er så forandret. Nye tider. Nye skikker. 

 

Fullfør setningen: «Som UiB-alumn…»   

er du heldigere og mer privilegert enn du kanskje forstår og tilgodesett med de beste forutsetninger noen akademiker kan drømme om.

 

Fullfør setningen ”Du vet du har studert på UiB når…..”   

du innser at etableringen av NHH er den største og mest alvorlige tragedien som har rammet Bergen – større enn bybrannen i 1916.