Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

UiB innfører nytt verktøy for beredskap

UiB har valgt støtteverktøyet CIM for å håndtere risiko, sikkerhet og beredskap. Innen 2017 skal alle avdelinger og fakulteter ta det i bruk.

Illustrasjon
Photo:
Colourbox.com

Main content

- Kravene til å håndtere risiko og beredskap har blitt skjerpet de siste årene. Målet er at CIM skal gi oss bedre oversikt, raskere varsling og mer effektiv informasjonsflyt i en beredskapssituasjon, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm. Flere andre universiteter og høyskoler har også valgt CIM.

Det elektroniske verktøyet CIM er utviklet for å støtte alle delene i beredskaps- og krisehåndteringen: Risikovurdering, varsling, loggføring, mediekontakt, rapportering og en rekke andre funksjoner.

 

Beredskapsarbeid

Hvis universitetet må håndtere en krise, for eksempel en brann eller et sykdomsutbrudd, er det avgjørende at informasjonen flyter effektivt. En viktig del av beredskapsarbeidet er derfor å sortere og dele informasjon både internt på UiB og ut mot andre berørte personer og virksomheter.

Våren 2015 tar den sentrale beredskapsledelsen, Kommunikasjonsavdelingen og IT-avdelingen verktøyet i bruk. Deretter skal HR-avdelingen, Studieadministrativ avdeling og Eiendomsavdelingen begynne å bruke CIM. Fakultetene vil få tilbud om å innføre systemet fra 2016 og utover.

 

Risikovurdering

En av delene i CIM er risikovurdering. Risikovurdering gir et viktig grunnlag for beredskapsarbeidet og bidrar til å redusere risiko. CIM veileder deg gjennom prosessen trinn for trinn og dokumenterer arbeidet som er gjort.

Gjennom en pilot våren 2015 prøver Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ut risikovurdering i CIM. Deretter står Det medisinsk-odontologiske fakultet for tur.