Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling for ledere

Kurs og samlinger for ledere.

Main content

For å styrke universitetsorganisasjonen er lederutvikling et prioritert område. For deg som er vitenskapelig eller administrativ leder tilbyr UiB kurs og egne spesialtilpassede opplegg.

 • Introduksjonspakke for nye ledere (e-læring)
  Her finner du relevante e-læringskurs for deg som er ny som leder ved UiB.
   
 • Administrativt mellomlederprogram
  4 samlinger med fokus på grunnleggende lederutvikling, ledertrening og refleksjon over egen rolle. Målgruppe er  for administrasjonssjefer, kontorsjefer, seksjonssjefer og gruppeledere ved institutt, fakultet og sentraladministrasjon.  
   
 • HMS-kurs 
  Faggruppe HMS og beredskap ved UiB kan tilby et bredt spekter av kurs og e-læring innen helse, miljø og sikkerhet.
   
 • Instituttlederprogram 
  Instituttlederprogrammet er en arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for institutt- og senterledere knyttet til UiB. Programmet består av tre ulike tilbud.
   
 • Lederkurs: Gjennom hele året holdes det lederkurs innen ulike tema. Dette er kurs for alle ledere hvor fokus er operativ innføring i alt fra økonomi, personal, utdanning, forskning, kommunikasjon, it, hms og eiendom. Følg med i kursoversikten for annonsering og påmelding.