Home

Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Reiseoppgjør

Kompensasjon for reiseutgifter og levering av reiseregning.

Reiseutgifter, dietter og godtgjørelser

Utgifter til reise, kost, overnatting og andre utlegg ved tjenestereiser dekkes etter de regler, satser og legitimasjonskrav som er fastsatt i Særavtale for reise innenlands eller Særavtale for reiser utenlands.

HR- avdelingen har laget en orientering om kompensasjon på reiser som er ment å klargjøre reglene om kompensasjon for reisetid, pålagt arbeid under reisefravær innenlands og utenlands samt kompensasjonstillegg for reiser i utlandet.

Reiseregning

Etter at reisen er gjennomført, skal ansatte registrere reiseregning i HR-portalen. Bilag fra reisen leveres til ansvarlig for reiseregninger på enheten. Reiseregningen skal leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet.

Eksterne benytter reiseregningsblankett og sender denne med originale vedlegg til Lønnskontoret med anvisning.

Utenlandske statsborgere kan ved behov få utbetalt kontant reiseoppgjør (Cash Card) ved Lønnskontoret i 3. etg., Christiesgt. 18.

Mobil løsning - Reise og utlegg

Du kan nå reigistrere din reise og andre utlegg i mobilløsningen til Bluegarden HR-portalen. Denne løsningen gir deg muligheten til å registere utlegg mens du er på farten, og knytte dem til skjema med en gang. Det du registrerer i den mobile løsningen kan du se og bruke videre i HR-portalen. 

Brukerveiledning til mobilversjonen av Bluegarden HR-portalen finner du her.