Home
Physical Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Feltkurs

Norge på tvers

På en 11-dagers reise fra vest til øst gjennomfører studentene mastergradsfeltkurset i naturgeografi under kyndig veiledning av Svein Olaf Dahl og Atle Nesje.

Next
Svein Olaf Dahl og Atle Nesje
Svein Olaf Dahl og Atle Nesje leder feltkurset med studenter i naturgeografi og geologi.
1/4
Vågsøy
Vågsøy. Svein Olaf gir geografisk kontekst til oppmerksomme (og uoppmerksomme) tilhørere.
2/4
Løsmasser
Populært tidsfordriv blant naturgeografer og kvartærgeologer: Grave i løsmasser.
3/4
Rapportskriving med forfriskninger i direksjonsboligen.
Rapportskriving med forfriskninger i direksjonsboligen.
4/4
Previous

Main content

Turen starter i Bergen hvor forventningsfulle studenter stues inn i biler og transporteres retning nordvest mot Nordens Miami, Måløy på Vågsøy. Underveis er det rikelig med ekskursjonsstopp og turlederne Svein Olaf Dahl og Atle Nesje benytter anledningen til å friske opp studentenes kvartærgeologiske kunnskaper.

 

I isens fotspor

Videre går turen via Nordfjordeid og Stryn til Sande Camping ved Lovatnet. Tema for dagen er isavsmeltingsforløpet i Nordfjord og avsetninger fra Yngre Dryas. Vel fremme ved Lovatnet  blir det en tur til Ramnefjellet og Atle forteller om katastrofene som har rammet området gjennom historisk tid. Til middag imponerer kokken med taco – på en onsdag! Et utradisjonelt men populært innslag.

 

Over hovedvannskillet

På tredje dagen forlater vi det ville og vakre Vestlandet. Turen går over Strynefjell retning Heidal. På veien er tema snøskred og vi tar en titt på NGIs forskningsstasjon, Fonnbu før vi krysser hovedvannskillet og møter det frodige og solfylte Østlandet. Tema for dagen er nedsmelting av innlandsisen og studentene forbereder seg iherdig til 3 dagers kartlegging i felt. Deltakerne deles inn i grupper på tre og får utdelt hvert sitt område som skal kartlegges og presenteres for medstudentene den tredje dagen. Maten er fortreffelig og til alles store glede serveres det dessert hver dag, samt kaffe og kake.

 

Die hard in Folldal

Etter fire netter i Heidal går turen videre mot Folldal. Her bor vi ved gruvene, noen i direksjonsboligen og noen i rallarhuset. Tema her er bredemte sjøer og Jutulhogget. På veien er tema flom og særlig Stor-Ofsen. Vel fremme i Folldal Gruver er det turer på dagtid og rapportskriving om kvelden. Siste dagen i Folldal er det innlevering av rapport før turen går tilbake til Bergen med en overnatting ”hjemme” i Heidal på veien.

 

Det er godt å være hjemme men ikke uten et visst vemod at turgjengen splittes opp og alle går videre hvert til sitt. Takk for turen!

 

Nytt fra bygd og fjell fikk også med seg årets feltkurs