Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Opprett brukarkonto

Main content

Når: etter at du har stadfesta utdanningsplanen din
Kvar: sebra.uib.no
Gjeld for: alle som ikkje har brukarkonto frå før

Med brukarkonto får du tilgang til UiB sine IT-tenester

For å opprette brukarkonto treng du

  • fødselsnummer
  • studentnummer (frå Studentweb)
  • pin-koden (frå Studentweb eller brevet datert 18. juli)

Brukarkontoen gir deg

  • tilgang til læringsplattforma Mitt UiB
  • eiga e-postadresse
  • tilgang til pc-stover 
  • gjer det mogleg med utskrift, skanning og kopiering
  • tilgang til UiB sitt nett frå eiga datamaskin, smarttelefon o.l.
  • personleg lagringsområde på nett, med tryggleikskopiering