Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Organisajonsteori for offentlig sektor i nyutgave

Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røviks "Organisajonsteori for offentlig sektor" har kommet i 3.utgave.

Organisasjonsteori for offentlig sektor

Boken gir en innføring i organisasjonsteori, med særlig fokus på offentlig sektors organisering og virkemåte.

Forfatterne introduserer først tre perspektiver: ett instrumentelt, som inkluderer en hierarkisk og en forhandlingsvariant, og to institusjonelle - kulturperspektivet og myteperspektivet. Deretter anvender de perspektivene når de tar for seg følgende sentrale aspekter ved offentlige organisasjoner: mål og verdier, ledelse og styring, reformer og endringer, og effekter, læring og implikasjoner. Boka avsluttes med et kapittel om forståelse og virkemidler som argumenterer for at en kompleks offentlig sektor krever at det trekkes veksler på elementer fra alle tre perspektivene.

I tredje utgave har forfatterne innarbeidet materiale fra nyere relevante studier, oppdatert boka med aktuelle eksempler og utvidet behandlingen av flere sentrale tema. Hvert kapittel tilbyr innledende læringsmål, oppsummering av hovedpoeng, spørsmål til diskusjon og litteratur.

 

Les mer om boken og se innholdsfortegnelse her.