Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsliv

Sylvi er UiBs første studentombud

Som fersk jusstudent opplevde hun universitetet som en jungel. Nå er hun klar til å hjelpe dagens studenter med å finne veien og ivareta rettighetene sine.

Studentombud Sylvi Leirvaag foran Studentsenteret på Nygårdshøyden i Bergen
MED TANKE FOR STUDENTENE: Med bakgrunn som jurist, tillitsvalgt og verneombud er Sylvi Leirvaag (41) klar til å ta fatt som UiB aller første studentombud.
Photo:
Ingunn Halvorsen

- Det er lov å spørre meg om alt! slår Sylvi Leirvaag fast. Hun lister opp noen av områdene hun skal jobbe med som studentombud ved UiB: Læringsmiljøet blant annet på lesesaler, uoversiktlige regelverk, studenters rettigheter og plikter, mobbing, varsling av kritikkverdige forhold… 

En viktig oppgave blir å henvise studenter til hvor de kan få svar og hjelp til det de lurer på.

- Jeg skal ikke ta over jobben til de andre enhetene ved universitetet. Mitt mandat er å være en nøytral rådgiver som kan se en sak fra studentens ståsted i møte med det store, profesjonelle universitetet, forklarer hun. 

 

Har taushetsplikt

Den 17. august er juristen fra Laksevåg på plass på sitt nye kontor på Nygårdshøyden. 

- Jeg ønsker å ha faste treffetider og oppsøke studentene der de møtes. Det går også an å kontakte meg anonymt, og jeg har selvfølgelig taushetsplikt, sier Leirvaag. 

Den første tiden vil hun arbeide spesielt med å utforme innholdet i stillingen og informere om tilbudet. De tillitsvalgte i Studentparlamentet og UiBs læringsmiljøutvalg blir viktige samarbeidspartnere.

 

Uavhengig rolle

Leirvaag husker godt sitt første møte med universitetet høsten 1992.

- Det var som en jungel, stort og uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Jeg kom rett fra videregående og skulle både strukturere meg selv og finne meg til rette, minnes hun. Nå ser hun frem til å lære mer om hvilke utfordringer dagens studenter har, og følge dem gjennom jungelen.

- Som jurist er jeg opptatt av å være profesjonell og upartisk, og håper studentene vil ha tillit til rollen min. Jeg gleder meg veldig til å møte dem, og ta fatt på alle oppgavene som ligger foran meg!

Universitetet i Oslo har hatt studentombud siden 2013, mens Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt det fra 1. januar i år. I sommer ansatte også UiT Norges arktiske universitet i Tromsø sitt første studentombud.