Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekspertliste

Flyktninger og innvandring

Klarer Europa å bli enige om en felles asylpolitikk? Hva vil skje videre med flyktningene i Moria? Hvordan kommer konfliktene i Europa til å forme den norske innvandringspolitikken? Hvor og hvorfor flykter folk akkurat nå? Hvilke rettigheter har flyktninger og asylsøkere? Spør en UiB-forsker.

Main content

ForskerTema

Hakan G. Sicakkan, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, leder av PROTECT

Tlf. 480 14 166, Hakan.Sicakkan@uib.no 

Europeisk flyktning- og asylpolitikk

Dario Mazzola, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, PROTECT

Dario.Mazzola@uib.no

Tlf: 55 58 94 63

Europeisk flyktning- og asylpolitikk

Pierre Van Wolleghem, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, PROTEC

pierre.vanwolleghem@uib.no

tlf: 55 58 94 62

Europeisk flyktning- og asylpolitikk. Integrasjonspolitikk og Dublin-reformen. Hvorfor og hvordan varierer flyktningers rettigheter i EU?

Susanne Bygnes, postdoktor ved Sosiologisk institutt.

Tlf. 452 04 980, Susanne.bygnes@uib.no 

Asylinnvandring, eurokrisen, Spania, Syria, norske flyktningmottak og deres naboer

Christine M. Jacobsen, professor og senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Skok)

Migrasjon, irregulære og papirløse innvandrere, velferdstjenester til irregulære immigranter

Knut Vikør, professor i historie

Tlf. 911 72 906, Knut.Vikor@ahkr.uib.no

Syria, Midtøsten generelt, islamsk lov og historie

Haci Akman, professor i kulturvitenskap

Tlf. 984 69 780, Haci.Akman@uib.no

Flyktninger, migrasjon, integrering, kvinner i diaspora

Kariane T. Westrheim, professor ved Institutt for pedagogikk

Tlf. 976 42 088, Kariane.westrheim@uib.no

Kurdiske flyktninger fra Syria, utdanning i flyktningleirer, opplæring og tilpassing i Norge

 

Juhar Yasin Abamosa, stipendiat ved Det psykologiske fakultet

Juhar.Abamosa@uib.no

Tlf: 55 58 29 34

Inkludering av flyktninger i høyere utdanning i vertsland

Line Torbjørnsen Hilt, førsteamanuensis Institutt for pedagogikk

Line.Hilt@uib.no

tlf: 45 25 94 95

Grunnproblemer knyttet til integrering, inkludering og utdanning. Inkludering av nyankomne i politikk og pedagogisk praksis.

Ingunn Marie S. Engebretsen, professor, Senter for internasjonal helse

Tlf. 977 65 015, Ingunn.Engebretsen@uib.no

Barns ernæring, vekst og helse i globalt perspektiv, (spesielt Øst-Afrika)

Esperanza Diaz, førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tlf. 474 14 104, Esperanza.Diaz@uib.no

Migrasjonshelse

Bente Moen, professor og leder av Senter for internasjonal helse

Tlf. 900 25 541, Bente.Moen@uib.no

Tidligere flyktninger i arbeidslivet

Fungisai Puleng Gwanzura Ottemöller, Psykologisk fakultet, HEMIL

Fungi.Ottemoller@uib.no

tlf: 55 58 31 34

Flyktningers i Norges overgang til arbeidslivet, med fokus på styrker og ressurser. 

Terje Einarsen Professor ved Det juridiske fakultet

Terje.Einarsen@uib.no

tlf: 55 58 95 12

Flyktningsrettslige spørsmål 

Jessica Schultz, postdoktor ved Det juridiske fakultet

Jessica.Schultz@uib.no

tlf: 950 24 864

Norsk utlendingsrett og EUs asylrett

Andrea Gustafsson Grønningsæter

Doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet

Andrea.Gronningseter@uib.no

tlf: 97631605

Flyktningrett, med fokus på retten til beskyttelse på grunnlag av seksuell orientering

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom