Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Jacob Aars om maktskifte og endring i kommunene

Professor Jacob Aars har svart NRK på om man kan forvente seg store endringer etter valget i kommuner der det har vært maktskifte.

Bakgrunnen for spørsmålet er forventingene til endring i kommuner der kommunestyret har skiftet farge etter valget. I Hordaland gjelder det hele 19 kommuner.

Aars svarer at et maktskifte ikke alltid betyr så mye som man skulle tro. Dette er fordi partipolitikken har lite å si for hvordan kommunene blir drevet. Lokalpolitikernes handlingsrom er begrenset av statlig styring, som man ser både i velferds- og skattepolitikken. Aars påpeker at det likevel kan være mulig å gjøre endringer, og trekker frem to konkrete saker der partifargen betyr noe lokalt, barnehage og eiendomsskatt.

 

Hele saken kan leses her.