Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

EU støtter Open Access-publisering for FP7

Forskningsprosjekter i EUs syvende rammeprogram (FP7) kan nå søke om å få dekket kostnadene for å gjøre resultatene åpent tilgjengelig. Dette tilbys gjennom OpenAIRE2020 sin FP7 Post-grant Open Access Pilot.

Main content

Det er mulighet for å få støtte for totalt tre publikasjoner per prosjekt. Piloten dekker publiseringskostnader på inntil 2000 EUR for artikler, og inntil 6000 EUR for monografer.

Dette er kriteriene for å motta støtte

For å motta post-grant-støtte må en publikasjon oppfylle følgende:

  • Prosjektet kan ikke ha blitt avsluttet for mer enn to år siden
  • Kun publikasjoner i fullt åpne tidskrifter støttes, såkalt gull Open Access tidsskrifter

For å søke om støtte, og lese mer om kriteriene for kvalifisering:

 

https://postgrantoapilot.openaire.eu