Home
Department of Clinical Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Forskningspresentasjoner fra 2015

Er du forsker med tilknytning til Klinisk Institutt 1 (K1), Klinisk Institutt 2 (K2) eller Helse-Bergen? Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2015.

Forskningspresentasjoner fra 2013
Photo:
Randi Holmås, UiB

Er du forsker med tilknytning til Klinisk institutt 1 (K1), Klinisk institutt 2 (K2) eller Helse-Bergen? Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2015.


Du er velkommen til å melde inn enten én muntlig presentasjon eller én poster. I år er det dessverre ikke mulig å delta med begge deler.

Posterutstilling i Vestibylen, Haukeland Universitetssykehus 25. - 29. januar 2016.

  • Opprinnelig poster skal ikke stilles ut; vi gjør nytt opptrykk av samtlige.
  • Innsending av poster skjer digitalt i PDF-format. Husk å sjekke kvaliteten på posteren nøye før innsending.
  • Det vil bli arrangert en "posterrunde" onsdag 27. januar, hvor deltagerne kort skal presentere posteren sin for juryen.

 

Muntlige presentasjoner 28. januar 2016

  • 10 minutter muntlig presentasjon + 5 minutter til diskusjon.
  • Power-Point-fil medbringes på USB.
  • Vi oppfordrer til å holde innlegg på opprinnelig språk.
  • Tilhørerne vil komme fra ulike medisinske miljø. Har man tidligere holdt innlegget i et svært spesialisert forum, kan det være lurt å gi noe mer bakgrunn/omarbeide i henhold til dette.
  • OBS! På grunn av tidshensyn må vi sette en øvre begrensning på 20 muntlige presentasjoner. De første 20 påmeldte får delta.


Premiering

De tre beste presentasjonene i hver klasse premieres etter vurdering av juryen som oppnevnes av forskerskolen. Juryen vil legge vekt på det vitenskapelige innholdet, men vil også ta hensyn til utforming av presentasjonen. I år har vi en ny premie: «Folkets favoritt»

 

Påmelding

Du kan melde deg på ved å sende en e-post til: forskningspresentasjoner.forskerskolen@uib.no


Vennligst send abstraktet du brukte på konferansen eller kongressen i Word-format, i tillegg til posteren i PDF-format. Merk filen og emnefeltet med etternavnet ditt, etterfulgt av fornavnet, samt tilhørighet (K1, K2, Helse-Bergen) når du skal sende filen.


Husk å lage et kort og enkel norsk sammendrag (ca. 50-100 ord) som kan lett forstås av et ikke-vitenskapelig publikum.

Har du spørsmål, vennligst send en e-post til e-postadressen ovenfor.

Påmeldingsfrist: 1. desember 2015