Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Marin forskning

Fiskebein blir menneskemat

Enzymer fra dyphavet kan bryte ned fiskebein, fiskehoder og annet avskjær til næringsrikt innhold i suppe, brød og energidrikk.

Forsker Runar Stokke, daglig leder ved Biomega Jan Arne Vevatne og gründer Harald Hagen i produksjonshallen.
I produksjonshallen hos Biomega på Sotra blir fiskeavskjær brutt ned ved hjelp av enzymer. UiB-forsker Runar Stokke (f.v.), daglig leder Jan Arne Vevatne og gründer Harald Hagen ved reaktoren.
Photo:
Ingunn Halvorsen

Main content

Forskere fra UiBs Senter for geobiologi undersøker noen av verdens dypeste havområder. Ett av prosjektene som springer ut fra denne grunnforskningen handler om å lage mat av fiskeavskjær som i dag går til gjødsel eller dyrefôr. 

– Når filetene fra en laks er tatt ut, er det fortsatt 40 prosent fisk igjen. I en verden som har underskudd på proteiner må vi utnytte mye mer av fisken, sier daglig leder Jan Arne Vevatne ved gründerbedriften Biomega.

I fabrikken på Sotra bruker de enzymer til å bryte ned fiskeavskjæret til olje og proteiner som kan utnyttes i næringsmidler. 

 

Tåler ekstrem varme

Her kommer forskerne inn bildet: De har funnet mikroorganismer som lever i kokende varmt og giftig vann på 3000 meters dyp mellom Bjørnøya og Jan Mayen. Målet er å finne det perfekte enzymet som kan bryte ned fiskeråstoffet effektivt og gi det så nøytral smak som mulig.

– Disse enzymene tåler svært høye temperaturer, noe som gjør at vi kan bruke dem i en industriell prosess. Målet vårt er å finne mer effektive enzymer som kan gi et høyere utbytte, sier Runar Stokke, forsker ved Senter for geobiologi.

– Det har vært en utfordring å bli kvitt den bitre fiskesmaken, men for kort tid siden klarte vi å knekke den nøtten, forteller Vevatne. Proteinpulveret blir nå testet ut i både fiskesuppe, brød, kjeks og energidrikk.

 

Satser på havet

Marin forskning er et satsingsområde for Universitetet i Bergen.

Samarbeidet med Biomega er en del av prosjektet NorZymeD, som handler om å utvikle enzymer som kan bryte ned biomasse til bruk på helt nye områder.

Analysearbeidet foregår hos samarbeidspartneren Uni Research i Bergen.