Home
Philosophical Polyclinic

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Aktuelt

Filosofisk poliklinikk - våren 2016: Dialog, tabu og stivnede fronter

Våren 2016 fortsetter Filosofisk Poliklinikk studiet av dialogens muligheter. Vi undersøker om dialog er mulig og fruktbart i saker preget av tabu, fordommer eller fastlåst konflikt.

Dialg illustrasjonsbilde

Dialog betyr «gjennom ordene», det handler om hvordan vi i samtaler kan finne frem til forståelse og handlingsmuligheter som er gode og nyttige for alle berørte. Klok dialog har skapt samspill, kunnskap og trygghet til alle tider. Dialogers sammenbrudd fremmer fanatisme, frykt og fremmedgjøring.

Møtene finner sted på Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, kl. 19-21

 

6. januar: Barnevern og familiens beste - motsetninger eller to sider av samme sak?

Dialog mellom Toril Havik og Yngve Nedrebø

 

Havik er psykolog og Marte-Meo-veileder. Hun har skrevet artikler og bøker om samværsrett i barnevernssaker og om relasjons- og tilknytningsvansker hos barn som utsettes for mangelfull omsorg. Nedrebø er demograf og statsarkivar. Han har forsket på «tyskerbarnas» skjebne i Norge etter andre verdenskrig, og har i senere tid rettet sin interesse mot hva som skjer med barnevernsbarn.

 

3. februar: Fødsel, død og skandale. Har pressen fordreiet virkeligheten

om fødselsomsorgen i Bergen - og hvem kan i så fall korrigere pressen?

Dialog mellom Frøy Gudbrandsen, Agnethe Lund og Helle Karina Johansen

 

Gudbrandsen er politisk redaktøri Bergens Tidende, Agnethe Lund er overlege på Kvinneklinikken i Bergen og Helle Karina Johansen er blogger og høygravid.

 

2. mars: Er mannlig graviditet greit? Vet vi hva et menneske er, i bioteknologiens tid?

Dialog mellom professor Roger Strand og førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen, begge ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.

 

6. april. Elefanten i rommet. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om fedme?

Dialog mellom Eli Natvik, Magnus Strømmen og Esperanza Diaz

 

Natvik er fysioterapeut, Høgskolen i Sogn og Fjordane, forsker på senfølger av fedmekirurgi. Strømmen er sykepleier og doktorgradsstudent ved medisinsk fakultet, NTNU. Diaz er fastlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.