Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Minneord

Minneord om Nils Nygaard

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at professor emeritus Nils Nygaard gikk bort 3. november 2015.

Main content

Nils Nygaard var født i 1932 og vokste opp i Imsland i Ryfylke. Hans inngang til akademia skiller seg noe fra det som er vanlig. Han startet som tømmerhogger i Ryfylke, men etter handelsskole og eksamen fra BI, begynte han i «voksen» alder med jusstudiet, hvor han avla juridicum i 1967. Deretter ble han NAVF-stipendiat, først i Oslo, men flyttet til Bergen i 1969 i tillit til at man skulle etablere et juridisk lærested knyttet til Universitetet i Bergen. Han ble dermed den første juristen i Bergen knyttet til det fagmiljø som i dag utgjør Det juridiske fakultet. I 1974 tok Nygaard den juridiske doktorgraden på avhandlingen «Aktløysevurderinga i norsk rettspraksis.» Han var dosent fra 1975, og ble professor i privatrett i 1977. Nygaard var virksom som professor til han gikk av med pensjon i 2002. Kollegaer fra inn- og utlandet hedret ham på 70 års dagen med festskriftet «Nybrott og odling». Fram til våren 2013 hadde han emerituskontor ved fakultetet.

Det var først og fremst erstatningsretten som ble Nygaards fagområde- et fagområde han foredlet på nynorsk. Først ved sin avhandling og senere gjennom læreboken «Skade og ansvar» som kom ut i 6. utgave i 2007. Også andre sider av erstatningsretten ble viet oppmerksomhet gjennom bøker som «Skatt og Skade» fra 1985 og «Bilansvaret» fra 1990. Gjennom de rettsvitenskapelige arbeidene viste Nygaard sin dype innsikt i de metodiske utfordringene rettsvitenskapen står overfor. Det var derfor nærmest naturlig at han utga et eget verk i rettskildelære som kom i 2. utgave i 2004. Nygaard så også ut over det rent rettsvitenskapelige da han i 1986 utga en bok om bevis sammen med en økonom og en realist. Han var videre sentral i oppbyggingen av faget trygderett ved fakultetet. I erstatningsretten i Norge står Nygaard som en suveren ener i sin tid, og hans tilnærming til erstatningsretten har satt sine spor i generasjoner av jurister som har sittet under hans kateter.

Nygaard var en nybrottsmann innenfor det juridiske fagmiljøet i Bergen. Han viste seg som en klok og sindig person som inngav tillit blant kollegaene ved å bli valgt som seksjonsleder og instituttstyrer. Fagmiljøet ble etablert som eget fakultet i 1980, og som den andre i rekken var Nygaard dekan fra 1986-1991. I kraft av sin stilling som professor og ikke minst i egenskap av dekan, tok han tunge løft i en krevende oppbyggingstid. Han var den helt sentrale person i arbeidet med å samle fakultetets virksomhet i ett bygg, nemlig Jussbygget på Dragefjellet som i dag er et av UiBs signalbygg.

Nygaard var med sin bakgrunn naturlig nok opptatt av ettervekst. Han var genuint opptatt av å legge forholdene til rette for de unge ved fakultetet, og han var også veileder for flere av de unge rekrutter – rekrutter som i dag innehar sentrale faglige posisjoner ved fakultetet og er markante innenfor rettsvitenskapen i Norge.

Det juridiske fakultet står i dyp takknemlighetsgjeld til Nygaard. Virksomheten er samlet under ett tak, og han etterlater seg blant annet det sterkeste erstatningsrettsmiljø i Norden, som også gjør seg gjeldende internasjonalt. Vi som fikk gleden av å arbeide under hans lederskap vil for alltid huske Nygaard som en klok kollega med et stort medmenneskelig engasjement.

Fakultet har mistet en av sine grunnleggere, en god venn og kollega. Din plass i fakultetets historie blir aldri glemt. Vi bøyer oss i respekt og takknemmelighet for det arbeid du nedla for å utvikle vår institusjon. Våre tanker går i dag til Jofrid og dine nærmeste.

Asbjørn Strandbakken, Dekan, Det juridiske fakultet