Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Sendte studentane ut i «den verkelege verda»

Er det ønskjeleg med psykolog-tilbod i introduksjonsprogrammet for flyktingar? Og korleis bør kommunar handtera mobbing? Det er blant problemstillingane psykologistudentane med praksis i samfunnspsykologi har jobba med.

Camilla Løvvik
Photo:
Hilde Kristin Strand

Førsteamanuensis Camilla Løvvik ved Institutt for samfunnspsykologi er ansvarleg for kurset som studentane tek i åttande semester. I haust har kurset for første gong hatt ein praksisbit. Delt inn i grupper har studentane vore ute i praksisfeltet og jobba med konkrete problemstillingar. Desse er det psykologane i «den verkelege verda», det vil seia i ulike kommunar, Helse Bergen, Floenkollektivet og Ressurssenter om vald og traumatisk stress, som har laga i samarbeid med Løvvik.

Hilde Kristin Strand, På Høyden.

Les mer om saken:

Kronikk skrevet av psykologistudenter som har vært i praksis ved Introduksjonssenteret for flyktningar i Bergen (Bergens Tidende):