Home
Division of Human Resources 

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Lærling ved UiB

Universitetsområdet
Photo:
Eivind Senneseth (Flickr-UiB-Universitetsområdet)

Main content

Universitetet er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon.

 • 18 500 studenter.
 • 4000 ansatte som blant annet forsker, underviser og formidler kunnskap.
 • En arbeidsplass for mange i administrative og tekniske stillinger.
 • En lærebedrift som har lang erfaring med å ha lærlinger.

Introduction to the University of Bergen

Hvor kan du få læreplass?

   På et institutt der det skjer forskning og undervisning.
   På et fakultet i et større administrativt fellesskap.
   I en sentraladministrativ enhet med spesielle oppgaver for hele universitetet.

Les mer om våre institutter, fakulteter og sentraladministrative avdelinger her.

Hvor i Bergen?

Oversiktsbilde over UiB
Photo:
Eivind Senneseth

Våre lærefag

Per i dag har UiB disse lærefagene:

 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • IT-driftsfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Mediegrafikerfaget
 • Laboratoriefaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Vi jobber også med å få i gang lærefag innen IT Utviklerfager, IT Produksjonsfaget og Dyrefaget.

Hvor mye tjener en lærling?

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 29 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 29 utgjør for tiden kr 349 100,- før skatt. 

Prosentvis utbetaling av lønn er i henhold til bestemmelsene i statens personalhåndbok, punkt 9.10.1 som følger:

 • 1. halvår 30 %
 • 2. halvår 40 %
 • 3. halvår 50 %
 • 4. halvår 80 %. 

Arrangementer for lærlinger ved UiB

Det er viktig for oss at lærlingene våre trives ved UiB, og har et nettverk seg i mellom. Vi har derfor ulike arrangementer for lærlinger igjennom året. Deriblant mottaksdager for nye lærlinger, lærlinglunsjer og andre sosiale og faglige samlinger gjennom året.

  Når begynner du?

  Universitetet i Bergen gir tilsagn om læreplass i mars med forbehold om bestått Vg2 og eksamen.

  Oppstartsdato avtales mellom lærlingen og enheten han/hun skal ha sitt arbeidssted ved, innenfor tidsrammen juni-august.

  Kontaktpersoner

  Spørsmål kan henvendes til lærlingkoordinator Marianne Stenwig Wedholm på e-post laerling@uib.no