Home
Center for Neuropsychiatric Disorders

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsgruppe

Neuroimaging Group

Main content

Nevroimaging gruppen er del av Bergen fMRI gruppe. Vi jobber først og fremst med elektroencefalografi (EEG) og funksjonell magnetresosnans (fMRI) for å forstå hjerne funksjonen til friske personer og pasienter med attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) og Tourette syndrom. Vi undersøker både voksne og barn på vårt laboratorie, ved å bruke mål på hjernens elektriske aktivitet og hemodynamiske endringer under enkle ytelsestester. I tillegg prøver me å finne relasjoner mellom nevropsykologisk funksjon og genetiske data ved hjelp av imaging data.