Home
Center for Neuropsychiatric Disorders

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Forskningsgruppen for klinisk kognitiv nevrovitenskap (C-CNS) arbeider med nevropsykologiske karakteristika ved normal funksjon og ulike nevropsykiatriske tilstander (ADHD, autisme og andre utviklingsforstyrrelser, depresjon og degenerative sykdommer). En nevropsykologisk undersøkelse omfatter tester, spørreskjema og intervju for kartlegging av kognitiv så vel som sensorisk-motorisk, emosjonell og sosial funksjon. Resultater fra en slik kartlegging relateres til hjernen ut i fra allerede etablert kunnskap, men forskning gir mulighet til å etterprøve og gi ny kunnskap gjennom et flerfaglig samarbeid med eksperter innen klinisk medisin, nevrovitenskap, genetikk og matematikk.