Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Åpen dag 2016

Migrasjon, terrorisme og ekstremisme

Nyhetene preges av migrasjon, terrorisme og religiøse motsetninger. Fagene arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap gir innsikt som kan hjelpe oss å forstå hva som skjer - både nå og i et lengre perspektiv.

Bidle av skjelett, IS-kriger, Utøya og migranter,

Main content

Historiske og kulturelle fag handler ikke bare om fortiden og de andre. De gir også kunnskap om oss selv her og nå. Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap gir grunnlag for å forstå det som foregår rundt oss, og gjør oss rustet til å møte verden med innsikt og åpenhet. Fagdagen 2016 gir et nåtidig og historisk perspektiv på migrasjon, terrorisme og ekstremisme.

Program:

Historiker Knut Vikør:
Fremveksten av IS

Religionsviter Håkan Rydving:
Terror som framsyning. Nokre nyare perspektiv på religiøst motivert terrorisme

Kulturviter Kyrre Kverndokk:
Utøya, Oslo, Paris: Offentlig sorg i sosiale medier

Arkeolog Stian Hamre:
Menneskelige skjeletter. Hva sier de?

Arkeolog Ramona Harrison:
Digging Archaeology in Times of Accelerated Environmental Change