Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sosialantropologi

Fredrik Barth er død

Fredrik Barth var regnet som Skandinavias fremste sosialantropolog og etablerte Institutt for sosialantropologi ved UiB.

- Barth var en av Norges mest anerkjente akademikere internasjonalt og hans bidrag var avgjørende for etableringen og utviklingen av moderne sosialantropologi ved Universitetet i Bergen og i Norge.
GRUNNLA BERGENSSKOLEN: Sosialantropolog Fredrik Barth etablerte et sterkt fagmiljø ved UiB, og var universitetets første professor innen samfunnsfag.
Photo:
Marit Hommedal

Main content

Fredrik Barth døde 24. januar 2016, 87 år gammel. Barth var sosialantropolog, som satte et sterkt preg på det norske fagmiljøet. Han var en av de internasjonalt mest siterte norske samfunnsforskerne.

– Barth var en av Norges mest anerkjente akademikere internasjonalt og hans bidrag var avgjørende for etableringen og utviklingen av moderne sosialantropologi ved Universitetet i Bergen og i Norge, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

Barth tok doktorgrad ved Universitetet i Cambridge i 1957. I 1961 ble han tilknyttet Universitetet i Bergen, og fikk professortittel i sosialantropologi i 1965. Dermed ble han den første professoren i et samfunnsvitenskapelig fag ved universitetet. Han bygget et sterkt fagmiljø ved UiB, og var sentral i etableringen av den såkalte Bergensskolen i antropologi.

– Jeg vil understreke hvor viktig han var for instituttet. For min egen del var han min faglige "bestefar", siden han han var min lærers lærer. Barths tanker og teorier setter fremdeles preg på instituttet, sier Ståle Knudsen, instituttleder og professor ved Institutt for sosialantropologi.  

Flere forskere innen det sosialantropologiske miljøet er utdannet under Barths veiledning, og forskningen hans la grunnlaget for flere forskningstemaer i norsk sosialantropologi. Barth ledet instituttet i 12 år, før han ble bestyrer på Etnografisk Museum i Oslo og professor ei etnografi ved Universitetet i Oslo i 1974. I 1985 ble Barth statsstipendiat.

I 2008 ble Barth utnevnt til æresdoktor ved UiB for «hans viktige bidrag til etableringen og utviklingen av moderne sosialantropologi i Norge og for hans grensesprengende og, internasjonalt sett, innflytelsesrike vitenskapelige bidrag siden 1950-tallet og frem til i dag». Samme år ble han også utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden «for hans innsats innen sosialantropologi».

I 2015 arrangerte Institutt for sosialantropologi Fredrik Barths æresforelesning for første gang

– Æresforelesningen kom i stand med Barths velvilje og samarbeid. Jeg er glad for at vi fikk satt denne forelesningsserien i gang, sier Ståle Knudsen.