Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Café Humaniora

Historia blir global

Kva er historiefagets rolle i vår globaliserte verd?

Verdenskart basert på satellittbilder fra Nasa og Robinson projeksjonen
Verdskart basert på satellittbilete frå Nasa og Robinson-projeksjonen
Photo:
Wikipedia

Historiefaget slik me kjenner det oppstod på 1800-talet og var eit ektefødt barn av statsdanning og nasjonalisme. Dette historiefaget var også djupt forankra i det europeiske - i europeisk historie og ei europeisk tankeverd.

Med dette som utgangspunkt drøfter Leidulf Melve nokre sider ved dei utfordringane historieskriving og historiefaget har hatt og framleis har i møtet med ei globalisert verd.

Dette er eit av fem foredrag under vignetten Café Humaniora. 

Om Café Humaniora

Café Humaniora vil finne stad på Christie Café på Universitetsmuseet ein torsdag i månaden, der breidt orienterte forskarar vil ta opp viktige problemstillingar i dagens humanistiske forsking gjennom ei foredragsrekkje.

Café Humaniora skal vere eit tverrfagleg møtepunkt med foredrag, diskusjon, den gode samtalen – gjerne til eit glas og noko å bite i.

Tilsette ved fakultetet, men også studentar og andre som brenn for, og vil noko med dei humanistiske fagea, er velkomne.

Les meir: På café med humanistisk forskning

Kommande foredrag:

31. marsBrynjulf Stige: Musikkterapi som humanistisk og tverrfaglig disiplin
21. aprilKjersti Fløttum: Språkvitenskapen ut av komfortsonen
26. mai Jill Walker Rettberg: Humanioras digitale fremtid