Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Café Humaniora

Musikkterapi som humanistisk og tverrfaglig disiplin

Er musikkterapi akademias azimuth-propell, som kan skifte retning 360 grader alt etter vær og vind?

illustrasjon med noter

Musikkterapi oppsto som moderne profesjon og universitetsdisiplin i USA etter andre verdenskrig, og faget har siden utviklet seg internasjonalt, med mange impulser blant annet fra medisin og psykologi. I 10 år har musikkterapifaget ved UiB vært knyttet til Det humanistiske fakultet, mens den norske musikkterapitradisjonen også i stor grad er preget av samfunnsvitenskapene. Er musikkterapi akademias azimuth-propell, som kan skifte retning 360 grader alt etter vær og vind?
 
Brynjulf Stige kommer neppe til å gi et godt svar på det spørsmålet, men vil bruke musikkterapifagets identitetsutfordringer som utgangspunkt for refleksjon over hva det vil si å være et humanistisk fag, i en tid der tverrfaglighet og samfunnsrelevans etterspørres i økende grad.

Dette er et av fem foredrag under vignetten Café Humaniora våren 2016.

Om Café Humaniora

Café Humaniora vil finne sted på Christie Café på Universitetsmuseet en torsdag i måneden, hvor bredt orienterte forskere vil ta opp viktige problemstillinger i dagens humanistiske forskning gjennom en foredragsrekke.

Café Humaniora skal være et tverrfaglig møtepunkt med foredrag, diskusjon, den gode samtalen – gjerne til et glass og noe å bite i.

Ansatte ved fakultetet, men også studenter og andre som brenner for, og vil noe med de humanistiske fagene, er velkomne.

Les mer: På café med humanistisk forskning

Kommende foredrag:

21. aprilKjersti Fløttum: Språkvitenskapen ut av komfortsonen
26. mai Jill Walker Rettberg: Humanioras digitale fremtid