Home
Education

Det begynner med en e-post

Går du med en master i magen, men gir opp før du er i gang? Da bør du lytte til læreren som både har skrevet, og selv blitt tema i en masteroppgave.

Main content

Vi går jo litt i vår egen verden som lærere. Noen ganger er det sunt å bli sett på fra utsiden.

– Det er viktig å ha en plan og være fleksibel når man går i gang med en masteroppgave, sier Tobias Staaby.

Læreren fra Nordahl Grieg videregående skole i Bergen vet hva han snakker om. Han skrev master i lingvistikk da han studerte, og er selv blitt studert i en masteroppgave som lærer i videregående.

Send en e-post

Staaby og kollegene hans ved Nordahl Grieg er pionerer i bruk av dataspill i undervisningen. Bladet Computerworld har skrevet om skolen, det har også masterstudenten Stig Andreassen.

Sommeren 2015 ble oppgaven ”Video Games as Learning Tools” ferdig. Oppgaven ble skrevet da Andreassen studerte Digital kultur ved HF-fakultetet på UiB.  Mange studenter tror det er vanskelig å få innpass hos en bedrift eller institusjon. Det er det ikke, ifølge Staaby.

– Den første kontakten foregår gjerne på e-post eller Skype. Andreassen stakk innom kontoret mitt og presenterte prosjektet. Dermed var han i gang, sier læreren.

Han gir følgende råd til deg som går med en master i magen:

– Før du tar kontakt med institusjonen du vil skrive om, bør du ha en plan. Send en e-post med en kort oversikt over hvilket tema og problemstilling du har valgt. Neste steg er å ta et møte og avklare de praktiske sidene ved prosjektet, sier Staaby.

Vær fleksibel

Noen studenter setter opp en plan for gjennomføring av masterprosjektet, som er for stram. Det er viktig å kunne fravike en oppsatt plan. Ikke alt kommer til å gå slik som studenten hadde tenkt på forhånd, har Staaby erfart.

Han understreker at det viktig å ta høyde for at uforutsette ting kan dukke opp.

– Vær fleksibel, sier han, og forteller om en masterstudent som fikk en ubehagelig overraskelse da han var i gang med oppgaven hos Nordahl Grieg videregående:

– Vedkommende oppdaget at undervisningen som skulle studeres foregikk på svært ugunstige tidspunkter i forhold til egen timeplan. Da er det viktig å kunne justere underveis, ellers så stopper hele prosessen opp, advarer han.

 – Hvordan var det å bli studert i en masteroppgave?

– Vi går jo litt i vår egen verden som lærere. Noen ganger er det sunt å bli sett på fra utsiden. Det er jo litt spennende å få vite om elevene har den samme opplevelsen som jeg har av undervisningen, sier han, og legger til:

– Oppgaven til Andreassen viste vi ikke var langt fra hverandre i opplevelsen av det som skjedde i klasserommet.

Ble et godt samarbeid

Staaby og kollegene på Nordahl Grieg har utviklet tre veiledere for lærere som ønsker å bruke dataspill i undervisningen.  Selv underviser Staaby i religion, livssyn og etikkfaget (RLE), og bruker eventyrspillet ”The Walking Dead” i undervisningen. Her tilpasser handlingen i spillet seg til valgene elevene tar underveis.

– Andreassen observerte undervisningen, og intervjuet undertegnede og elevene underveis. Han gjennomførte feltarbeidet uten at det forstyrret undervisningen noe nevneverdig, sier Staaby. 

– Kan du si litt om dine egne erfaringer som masterstudent?

– Å skrive master er noe av det kjekkeste jeg har gjort. Jeg lærte metode, struktur og hvordan man skriver godt. Jeg ble bedre i alt underveis i prosjektet.

 - Skriv litt hver dag

Han understreker at gode arbeidsrutiner er nødvendig for å kunne gjennomføre en masteroppgave:

– Ikke les litteratur hjemme. Sitt på lesesalen i minst seks timer hver dag. Bruk veilederen din aktivt, oppfordrer han. Om skriveprosessen gir han dette rådet:

– Skriv litt hver dag, selv om du ikke kommer til å bruke all teksten du kladder ned. Jeg brukte en teknikk som fungerte utrolig bra. Jeg valgte ut sitater fra litteraturen og brukte disse som et ”stilas” for resten av teksten i oppgaven, sier han.

Oppgaveskrivingen var en god læreprosess han drar nytte av i dag.

– Nå går det veldig lett å skrive for eksempel fagartikler, nettopp på grunn av erfaringen jeg fikk ved å gjennomføre masteroppgaven min, sier Staaby. 

Husk personvernet

Til slutt minner han om at det finnes regler for bruk av innsamlede data, noe ikke alle er klar over.

– Det er ikke fritt frem, og man bør sjekke reglene og prosedyrene før man går i gang.

Informasjon om innsamling av data finner du på hjemmesiden til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, som er personvernombudet for forskning her til lands. På hjemmesiden er det beskrevet hvordan man går frem, og hvordan data skal behandles for å ivareta folks anonymitet og personvern.

Tips til masterstudenten

 • Ha en plan og vær fleksibel
 • Det er lettere å komme i gang enn du tror
 • Ta kontakt med institusjonen du vil skrive om på e-post
 • Skriv litt hver dag
 • Bruk veileder og lesesal
 • Ikke les hjemme
 • Sjekk reglene for behandling av data og personvern

 

Ble tema masteroppgave

 • Hvem: Tobias Staaby
 • Tittel: Lærer
 • Tema: Ble observert i masteroppgave om dataspill som ressurs i undervisningen
 • Hvor: Nordahl Grieg videregående skole i Bergen