Home
Department of Clinical Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

 

Kl 1000                Velkommen ved Silke Appel, leder Norsk Selskap for Immunologi, Bergen branch

Kl 1005                Moderne kreftbehandling - immunterapi ved Olav Dahl, professor, Klinisk institutt 2, UiB, og overlege kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Kl 1015                Hva er checkpoint inhibitorer? ved Eirik Bratland, forsker, Klinisk institutt 2, UiB

Kl 1045                Checkpoint inhibitorer i behandling av melanoma ,ved Oddbjørn Straume, overlege kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Kl 1130                Pause med enkel bevertning

Kl 1200                Kryoimmunterapi i behandling av prostatakreft , ved Karl-Henning Kalland, professor, Klinisk institutt 2, og overlege, Haukeland universitetssykehus

Kl 1245                Mot immunotherapi for hjernesvulster , ved Martha Chekenya Enger, professor, Institutt for biomedisin, UiB

Møtet er åpent og tilpasset for alle interesserte!

Immunologiens dag er et verdensomspennende prosjekt som tar sikte på å bringe forskningsnyheter fra immunologi ut til et interessert publikum.