Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UNDERVISNING | INNOVASJON

Slik unngår han sovende studenter

Det er ikke lett å få tatt seg en dupp når Christian Jørgensens foreleser. Ved bruk av mobil-quiz og populærlitteratur oppdager de ferske studentene at biologi er gøy.

 førsteamanuensis Christian Jørgensen. Her sammen med studentene Jessica Anne Hough og Hedda Victoria Barfod Ørbæk.
ENGASJERER STUDENTENE: – Jeg brenner ikke for undervisning, men jeg brenner for faget mitt. Derfor bruker jeg forskerhodet mitt til å finne ut hva som gjør at elevene lærer mest, sier førsteamanuensis Christian Jørgensen. Her sammen med studentene Jessica Anne Hough og Hedda Victoria Barfod Ørbæk.
Photo:
Paul Sigve Amundsen/Forskerforum

Main content

– Det er jo alltid behagelig å bli underholdt. I mine forelesinger blir kanskje studentene kanskje mer slitne, men de lærer mer, sier Christian Jørgensen, førsteamanuensis ved Institutt for biologi.

Jørgensen begynte å undervise i innføringsfaget BIO100 for tre år siden og har gått hardt inn for å gjøre forelesingene spennende og lærerike. Det har gjort at han har vunnet UiBs læringspris og nylig også Thonprisen.

Liker ikke å undervise

– Jeg må innrømme at jeg synes undervisning er ubehagelig, men når jeg først skal gjøre det vil jeg at det skal være skikkelig. Jeg vil ikke sløse med studentene sin tid, sier Jørgensen.

Han tar dermed med seg forsker-hodet inn i undervisningen.

– Forskning viser blant annet at studenter faller av etter femten minutt snakk, da må man ha en re-start av hjernen. Jeg har begynt å ha quiz der studentene svarer på spørsmål med mobilen for å bryte opp men også for å inkludere alle studentene, sier Jørgensen.

Det å bruke mobile spørsmålsrunder med flere alternativer ha gjort at han inkludert de aller fleste studentene i forelesningen, og han kan fortløpende kan legge opp undervisningen etter kunnskapsnivået til studentene.  

– Vi diskuterer svarene både i plenum og i grupper og læringsutbyttet blir dermed større, sier han.

Setter i gang tankene

Hedda Barfod Ørbæk tok faget BIO100 i høst. Hun ble veldig positivt overrasket over faget og undervisningen.

– Christian er en utrolig dyktig foreleser og faget har virkelig inspirert meg til videre biologistudier. Undervisningsmetodene hans gjør at vi som studenter blir mer aktive i forelesingene. Vi får både mer repetisjon og setter i gang tankeprosessene rundt de ulike temaene på en morsom og nyttig måte både for han og oss, sier hun.

I tillegg til quiz på mobilen har Jørgensen også dratt inn personer utenfor universitetet og brukt populærvitenskapelige bøker inn i studiet.

– Målet mitt er at studentene skal finne sin indre nerd. Flere har kommet og fortalt meg at de har begynt å lese annen populærvitenskapelige bøker innen temaet. Da blir jeg veldig fornøyd.

Forsker på gode forelesinger

BioCEED ledet av Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen fikk status som Senter for fremragende utdanning (SFU) i november 2013. Senteret skal eksperimentere med nye måter å integrere teori og praktisk arbeid for å fremme studentenes læring og faglige utvikling gjennom biologistudiet.

– Det å bygge læringskultur er viktig for bioCEED. Her snakker både forelesere og administrasjon sammen for å finne gode løsninger, sier Jørgensen.

Senteret har også to stipendiater og en postdoktor som forsker på læring i biologi.

– Internasjonalt har det blitt forsket mye på hva som faktisk gjør at studentene lærer. Hos oss forsøker vi å få til en kultur der underviserne leser seg opp på hva som faktisk fungerer av undervisningsmetoder, sier han.

Lærerene drar også på «teachers retreat» for å snakke om undervisningsmetoder en gang i året.

Skaper støttende lærerkultur

– I bioCEED har vi jobbet systematisk med å bygge en kollegial og profesjonell lærerkultur, sier Vigdis Vandvik, leder for bioCEED.

– Tradisjonelt har forskning vært noe vi gjør sammen, mens i undervisning er det hver mann for seg. Vi ønsker å skape en kultur der man snakker sammen om undervisning, og har en forskende holdning til sin egen undervisningspraksis. Dette innebærer at lærere må ha et bevisst forhold

til hvilke undervisningsmetoder man bruker - og hvorfor. Man må undersøke om metodene gir ønsket læringseffekt og dele resultater med kollegaene sine. Internasjonalt kalles dette Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), sier hun.

For å kunne diskutere og dele må det være møteplasser. Seminarserie og årlige lærersamlinger er noen av møteplassene bioCEED har tatt initiativ til.

­– Vi ser at mange professorer brenner for undervisning, men vi har manglet et felles språk og møteplasser for å diskutere undervisning, sier Vandvik.

Lærer av hverandre

Vigdis Vandvik ønsker en kultur der undervisning blir et kollektivt ansvar, og drar frem undervisningen til Christian Jørgensen som eksempel på dette.

­– Han får studentene med i undervisningen og tilpasser hele tiden undervisningsmetoder og innhold etter studentenes behov. I denne prosessen er han flink å søke støtte til fra miljøet rundt seg, sier hun.

Vandvik peker på at studentevalueringer av undervisning ofte fokuserer på det underviserne gjør og undervisningens «underholdningsverdi», og ikke det studentene selv bidrar med, eller på eget ansvar for å oppnå godt læringsutbytte.

– Som forelesere er vi kanskje heller ikke alltid flinke nok til å tenke over målet med undervisningen. Vi gjennomfører vårt faste opplegg, selv om vi vet at studentene ikke lærer så mye av de metodene vi bruker. Nøkkelen er å undersøke hva som fungerer og lære av hverandre, mener hun.