Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UTDANNING | Innovasjon

Læreren som gjør studentene stolte

Anne Berit Guttormsen bryr seg om studentene lærer seg akuttmedisin, men er også at de får i seg nok pauseføde og at de har det bra utenfor undervisningen.

Anne Berit Guttormsen tar seg tid til studentene sine. Det merkes på motivasjonen til studentene. Her i dialog med medsinstudent Linda Olson under en gruppeøvelse i akuttmedisin.
GOD TONE: Anne Berit Guttormsen tar seg tid til studentene sine. Det merkes på motivasjonen til studentene. Her i dialog med medisinstudent Linda Olson under en gruppeøvelse i akuttmedisin.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

– Anne Berit er en utrolig engasjert person. Hun bryr seg veldig om oss studentene og viser alltid at hun er på lag med oss og lar oss føle at vi er en del av universitetet, sier Julie Aurora Steinsdatter Stenehjem.

Hun er inne i siste semester på medisinstudiet. Vi treffer henne under en sirkeløvelse i akuttmedisin i gymsal. Seksjonen er en del av en uke langt katastrofemedisinkurs som studentene på siste året av medisinstudiet gjennomgår. Kursleder er professor Anne-Berit Guttormsen, en populær underviser blant studentene.

Studentene følger Anne Berit

Anne Berit Guttormsen er overlege på intensivavdelingen på Haukeland universitetssykehus og professor II ved UiB. Etter mange år som underviser i akuttmedisin har hun fått følge medisinstudenter fra start til slutt i medisinstudiet. Mange av disse har hun kontakt med videre, også ved gjennomføringen av katastrofemedisinkurset.

– Jeg hadde ikke klart å gjennomføre dette kurset uten disse tidligere studentene, sier hun.

Flere er nå leger tilknyttet universitetet, tar spesialisering ved sykehuset eller er tilknyttet ferdighetssenteret ved MOFA.  

– Det er godt å se studentene igjen og holde kontakten. Det setter jeg pris på, sier Guttormsen, og gir skryt til alle ildsjelene hun har fått med seg til gymsal-treningen.

Selv har hun vært tidlig ute for å handle inn gulrøtter, sjokolade, knekkebrød, kjeks og brus som står fint oppstilt på en båre midt i rommet.

–Jeg vet godt hvor viktig det er med energi underveis, sier hun.

Engasjement og genuin interesse

I salen i Sentralblokken på Haukeland Universitetssykehus får studentene prøve seg på stasjoner med luftveishåndtering, primærvurdering og hjelpemidler. Guttormsen har selv en post i lufthåndtering.

- Veldig bra, der gikk det jo, sier hun begeistret til en som etablerer fri luftvei på en treningsdukke.

Guttormsen blir ofte trukket frem som en underviser både studenter og en andre undervisere ser opp til.

– Jeg tror det er fordi jeg har mye energi og at jeg bryr meg om folk, sier Guttormsen selv.

Hun mener det er de som kan stoffet sitt best som er de beste underviserne.

– Studentene oppdager fort om du bare har pugget det du skal lære fra seg, mener hun.

Ser studentene på godt og vondt

I tillegg er hun opptatt av å se studentene.

– Jeg blir kanskje sett på som litt streng. Jeg kritiserer både på godt og vondt, sier hun.

Men Guttormsen er også opptatt av hele mennesket, ikke bare studenten.

– Det er viktig å være opptatt av hvordan studentene har det utenfor undervisningen også, fordi jeg vet at det betyr noe for hvordan de har det her hos oss, sier hun.  

Guttormsen er særlig opptatt av å vise studentene hverdagen ved intensivavdelingen og tar de med hit.

– Jeg er veldig opptatt av den pasientnære undervisningen og brenner veldig for at studentene skal få mest mulig direkte erfaring med pasienter, sier Guttormsen.

Engasjementet smitter

Guttormsen har tidligere fått UiBs læringsmiljøpris. I begrunnelsen stod det at det at hun gjennom sin aktivisering og gode interaksjoner med studentene skaper trygge og gode rammer i undervisningssituasjonen. Hun har også etablert et miljø av undervisere, ansatte og viderekomne studenter rundt seg.

I gymsalen på sykehuset er studentene engasjert med i sirkeløvelsene. Sara Pihl har gledet seg til de praktiske øvelsene og er veldig begeistret for Guttormsen som står bak det hele.

– Anne Berit er en ildsjel som skiller seg ut blant underviserne. Hun har et enormt stort engasjement som smitter over på oss studenter. Det er helt tydelig at hun liker det hun gjør, sier hun.