Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Planlegger fremtiden på BIO

BIOs ansatte jobbet sammen for å sikre fremragende utdanning, forskning, formidling og innovasjon for de neste 5 årene

Next
BIO strategiseminar
Gruppediskusjoner på BIOs strategiseminar
Photo:
Magnus Svendsen Nerheim
1/2
BIO strategiseminar panel
Instiuttleder Anders Goksøyr introduserer paneldebatten
Photo:
Magnus Svendsen Nerheim
2/2
Previous

Main content

Torsdag 14. april møtte alle BIOs ansatte på strategiseminar for å videreutvikle BIOs strategi for å sikre fremragende utdanning og forskning for de neste 5 årene.

Utdanningsleder Sigurd Stefansson og studieleder Oddfrid Førland innledet dagen om BIOs kanskje største satsningsområde, utdanning. Plensumsdiskusjoner om hvordan BIO skal drive videre undervisningsutvikling og fremme arbeidet for et læringsmiljø blant de ansatte i samarbeid med bioCEED førte til mange gode initiativ og forslag som kan/bør/vil implementeres i tiden som kommer.

BIOs ansatte ble videre inspirert av Prorektor ved UiB Anne Lise Fimreite, dekan ved MatNat fakultetet Helge Dahle, prodekan ved MatNat fakultetet Jarl Giske og påtroppende leder for LifeSciences ved UiO som fortalte om sine erfaringer fra strategiarbeid i sine organisasjonsledd, og bidro i en paneldebatt rundt strategi og fremtidige muligheter for utdanning. 

Etter lunsj viste nestleder på BIO Lise Øveraas og leder av prosjektgruppen for ny strategiplan Ivar Rønnestad grovtrekkene av utkastet til ny strategiplan, og konkretiserte en del problemstillinger i forbindelse med denne, som ble diskutert i plenum. Det kom frem konkrete tiltak på hvordan rekruttering, innovasjon, formidling og samarbeid på tvers av forskningsgruppene var tema som kom opp.