Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Survey med fokus på tjenester knyttet til bygg og arealer

Det blir sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte i et utvalg bygg ved UiB.

Main content

Eiendomsavdelingen ved UiB deltar i et nordisk program i regi av Ernst & Young, hvor vi sammenligner våre kostnader og prosesser innen Facilities Management. Facilities Management er støttetjenester som underbygger og forbedrer effektiviteten av virksomhetens kjerneoppgaver, i denne sammenheng med fokus på tjenester knyttet til bygg og arealer. Hensikten med sammenligningen er å forbedre våre tjenester til deg som bruker.

Det blir sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte i et utvalg bygg ved UiB. Undersøkelsen tar rundt 5 minutter å fullføre, og alle svarene samlet inn av Ernst & Young er strengt konfidensielle. Den enkelte bruker kan ikke identifiseres i sluttrapporten som gis til Eiendomsavdelingen, UiB.

Under spørsmålene knyttet til tilfredshet, kan deltakerne rangere sin tilfredshet med den aktuelle tjenesten på en skala fra 1 til 5. 1 representerer "Svært misfornøyd" og 5 representerer "Svært fornøyd".

Deltakerne kan også utdype svarene sine i kommentarfeltet, dersom man har ytterligere kommentarer.