Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Redaksjonsrådet for studieinformasjon

Redaksjonsrådet møtes jevnlig for å diskutere studieinformasjon og studentrekruttering.

Utvikling av rekrutteringstiltak, studieprogramtekster og informasjon til søkere gjøres i samarbeid med redaksjonsrådet.

Rådet ledes av Studieadminstrativ avdeling og består dessuten av representanter fra alle fakultetene, Universitetsbiblioteket, studenter fra Studentparlamentet.