Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Saksliste til studiestyremøte

Onsdag 6. april 2016

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                              

II   Protokoll fra møte 17. mars 2016


Sak 16/6
UTDANNINGSMELDING 2015 - PLANER 2016
Vedtakssak (Saksnr. 2015/13355, 2016/1000)

VEDLEGG


SAK 16/7
ANTALL STUDIEPLASSER PÅ MASTERPROGRAM
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/3448)

VEDLEGG


SAK 16/8
EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

  1. Karakterundersøkelser for bachelor og master i realfag 2015: Hovedrapport, delrapport for Bachelor i realfag, delrapport for Master i realfag
  2. Nytt partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland som erstatning for KVOTE-programmet. Muntlig
  3. Utveksling og –avtaler. Rydding og innstramming. Muntlig
  4. Overskridelse av sensurfrist. Muntlig
  5. FORNY StudENT - Gründerstipend fra Forskningsrådet til masterstudenter 
  6. "Excellent Teaching Practitioner"-ordning ved MatNat. Muntlig


Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie                                          MN/INSO
sekretær                                            Bergen, 30.3.16