Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utdanning

Tilbyr forskningserfaring etter fullført master

Vurderer du å søke opptak til ph.d.-utdanningen? Dette er emnet for deg.

Studenter går nedover gaten
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap tilbyr en unik mulighet til studentene sine. AHKR391 er emnet som gir deg forskningsfordypning etter fullført mastergrad.

– Studenter som er glad i å forske og som vil lære mer om hvordan det er å arbeide med forskning får her anledning til å videreutvikle deres akademiske evner, sier professor István Keul.

Lærer om forskning

Han understreker at dette er for alle studenter, og ikke bare dem som planlegger å søke seg inn på et ph.d.-program. Det finnes dog et karakterkrav.

– Emnet er for alle som har lyst til å arbeide med vitenskapelige tekster etter fullført mastergrad og som fikk karakter A eller B på masteroppgaven, forklarer Keul.

Studentene vil lære å lage en konferansepresentasjon, samt jobbe med en vitenskapelig artikkel på grunnlag av sin egen masteroppgave.

– Og så får de kunnskap om hvordan å lese og kommentere hverandres arbeid, såkalt fagfellevurdering, og om å skrive forskningssøknader, sier professoren.

Kan bli publisert

Man blir vurdert til bestått eller ikke bestått gjennom to deler, den vitenskapelige artikkelen man produserer, samt en muntlig eksamen.

– I slutten av semesteret skal artikkelen være klar til å bli sendt inn til et vitenskapelig tidsskrift. Det er ikke et krav at den faktisk blir publisert, men vi har hatt en rekke artikler som ble sendt inn til et tidsskrift, gjennomgikk peer-review prosessen og ble antatt for publisering, sier Keul.

Emnet, som gir 15 studiepoeng, blir tilbudt for fjerde gang til høsten, og har så langt vært en stor suksess. Påmeldingsfristen er 15. august.