Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UTDANNING

Motiverer elever med ekte forskning

Ved hjelp av bøyen Gabriel i Store Lungegårdsvann får elever teste livet som forskere.

Elever skal bli racere i realfag

Preben Hammersland og Adrian Grotle har fått prøvd seg som ordentlige forskere gjennom realfagsprosjektet Gabriel.
Producer:
Solfrid T. Langeland/UiB

Main content

– Å forske tok mye lengre tid enn vi hadde regnet med. Vi har blant annet vært ute i Store lungegårdsvann med seilbrett for å sikre målinger, sier Preben Hammersland.

Han går på VG3 Studiespesialisering ved Sotra og har denne våren vært med på et realfagsprosjektet «Gabriel» - oppkalt etter en målestasjon i Store lungegårdsvann. Sammen med to andre fra klassen har de blant annet har hentet målinger fra Gabriel på oksygennivåene på forskjellige dyp i vannet.

Forsker på ekte data

Prosjektet er et samarbeid mellom Geofysisk Institutt, Bergen Marine Forskningsklynge (BMF), Bjerknessenteret for klimaforskning og Amalie Skram videregående skole. Sotra videregående skole er andre skole ut i prosjektet.

Prosjektet «Innovativ og interaktiv realfagsundervisning i den videregående skole basert på ekte data» har nylig fått en bevilgning fra Sparebankstiftelsen DNB på en million kroner.

– Vi ønsker å gjøre realfagene mer konkrete og håndgripelige ved å koble teori med bruk av både egne og andres målinger fra hav, land og luft, sier Helge Drange, professor ved Geofysisk institutt og forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Bruk og analyse av målinger fra hav, land og atmosfære vil også bidra til økt helhetsforståelse for naturen som og med det gi elevene bedre grunnlag for å forstå for eksempel de miljø- og klimautfordringene vi står fremfor.

Drange koordinerer prosjektet fra Geofysisk Institutt sin side sammen med masterstudent i fysisk oseanografi Morven Muilwijk.

Midtpunktet Gabriel

«Gabriel» er en høyteknologisk, profilerende bøye som har stått utplassert i Store Lungegårdsvann siden våren 2015, og er bakgrunnen for hele prosjektet. En gang hver tredje time, døgnet gjennom, utfører bøyen presise målinger av vannets egenskaper og helsetilstand, som for eksempel temperatur, biologisk masse, vannets klarhet og oksygeninnhold, fra overflate til bunn. Målestasjonen har også en enkel værstasjon plassert på toppen.

– Det viktigste nye med dette prosjektet er at elevene får jobbe med ekte data. De kan selv observere hvordan naturen endrer seg på kort og på lang sikt, hva slags feilkilder det er, som i sum gjør at de kan stille kritiske og kreative spørsmål underveis, sier Øyvind Paasche som leder BMF.

Studenter og forskere ved Geofysisk Institutt har arbeidet med å gjøre målingene fra målestasjonen i Store Lungegårdsvann, og andre tilsvarende måledata, tilgjengelig og begripelig for elever i den videregående skolen. Det er laget både teoretiske og praktiske oppgaver basert på målingene. I tillegg til klasseromundervisning basert på lærebøker, vil teori og oppgaver i matematikk, fysikk, kjemi og biologi gradvis utfylles med analyse av den kontinuerlige strømmen av målinger fra denne og tilsvarende målestasjoner. Elevene kan da bruke egne og andres målinger til å fylle et ellers teoretisk realfagpensum, og de har umiddelbar tilgang til målingene via nettet.

– Dette er først og fremst et forsøk på å stimulere nysgjerrigheten til den enkelte elev. Elever som lurer på ting er elever som lettere blir motivert. Klarer vi det, klarer vi kanskje å øke interessen for realfag, noe som den nåværende regjeringen og vi er veldig opptatt av, sier Paasche.

Skal utvide på landsbasis

Målet er å etablere en nettbasert, lavterskel læreplatform til fri bruk for skoleverket i Norge.

Så langt er det bare elever ved Amalie Skram videregående og Sotra videregående skole som formelt er med i prosjektet, men med støtte fra Sparebankstiftelsen er målet å gjøre prosjektet nasjonalt. Mange skoler også utenfor Bergen har meldt sin interesse.

Det jobbes nå videre med søknader til Forskningsrådet. Målet er å utvide prosjektet til å gjelde flere ulike type målinger i flere deler av landet.