Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Café Humaniora

Humanioras digitale fremtid

Hvorfor vi trenger humanister i en digital fremtid, både for å forstå verden vi lever i, og for å være med på å skape en fremtid som er bra for oss mennesker?

Bilde av professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg
Professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg, vil i dette foredraget forklare hvorfor vi trenger humanister i en digital fremtid.
Photo:
Eivind Senneset

Teknologi henger uløselig sammen med kultur. I dag utvikles teknologien raskt, så raskt at vi knapt rekker å forstå hva som skjer før den neste oppfinnelsen er blitt hverdagslig. Nettopp nå trenger vi humanister som kan tenke kritisk og kreativt omkring hvordan vi bruker teknologi og hva teknologien gjør med kulturen vår. Hva skjer med kunst og litteratur når de blir digitale? Hvordan skal vi programmere selvkjørende biler til å gjøre etiske valg når de for å unngå å kjøre på fotgjengere må kræsje bilen og risikere å skade den gravide kvinnen som sitter i bilen? Ønsker vi et samfunn hvor barn og unge overvåkes av foreldrene til enhver tid? I dette foredrag forklarer Jill Walker Rettberg hvorfor vi trenger humanister i en digital fremtid, både for å forstå verden vi lever i, og for å være med på å skape en fremtid som er bra for oss mennesker.

Dette er et av fem foredrag under vignetten Café Humaniora våren 2016.

Om Café Humaniora

Café Humaniora vil finne sted på Christie Café på Universitetsmuseet en torsdag i måneden, hvor bredt orienterte forskere vil ta opp viktige problemstillinger i dagens humanistiske forskning gjennom en foredragsrekke.

Café Humaniora skal være et tverrfaglig møtepunkt med foredrag, diskusjon, den gode samtalen – gjerne til et glass og noe å bite i.

Ansatte ved fakultetet, men også studenter og andre som brenner for, og vil noe med de humanistiske fagene, er velkomne.

Les mer: På café med humanistisk forskning