Home
The Research School in Public Health and Primary Health Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Forskningsutvalget ved instituttet har møter 3-4 ganger i semesteret.

Forskningsutvalget ledes av forskningsleder, og PhD-koordinator ved instituttet er sekretær.Forskningsutvalget består av:

Trond Riise- Forskningsleder (til og med 2017)
Jorunn Hvalby, PhD-koordinator, sekretær
Sverre Litleskare, PhD-kandidat (til og med 2017)
Nils Halvdan Morken, Postdoktor (til og med 2016)
Tehmina Mustafa, Professor (til og med 2016)
Ingrid Miljeteig, Førsteamanuensis (til og med 2017)

Forskningsutvalget er et rådgivende organ for instituttleder. Sentrale oppgaver er:

  • Planlegging av instituttets dag
  • Behandle og vurdere søknader om småforskmidler
  • Kåring av årets poster, publikasjon, forskergruppe og PhD-kandidat.