Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
MARIN TEKNOLOGI

Statsministeren åpnet havobservasjonslaboratoriet

Mandag 30. mai åpnet Havobservasjonslaboratoriet, en ny base for havobservasjon og teknologiutvikling på Marineholmen i Bergen. Statsminister Erna Solberg stod for den offisielle åpningen.

Erna Solberg åpnet Norsk havlaboratorium.
ÅPNET: Erna Solberg åpnet Havobservasjonslaboratoriet.
Photo:
Jens Helleland Ådnanes

Main content

– Løsningen på de globale utfordringene ligger i både samarbeid og konkurranse om å utvikle den beste teknologien. Bergen har en sentral rolle i utviklingen av marin kunnskap, sier statsminister Erna Solberg.

Hun åpnet Havobservasjonslaboratoriet mandag 30.mai.

– Norge tar mål av oss om å være best på hav i verden. Vi skal forvalte de marine ressursene for fremtidige generasjoner. Det vil laboratoriet sette oss i stand til, sier Solberg videre.

Utvikling av havbyen

Havforskningsdirektør Sissel Rogne og rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen er vertskap for åpningen.

– Vår visjon er at Havobservasjonslaboratoriet skal stimulere til nyskapende forsknings- og utviklingssamarbeid og bidra til utvikling av havbyen Bergen som et marint kraftsentrum både nasjonalt og internasjonalt, sier Dag Rune Olsen.

– Med Havobservasjonslaboratoriet samler vi teknologimiljøet for havforskning på ett sted. I dag går teknologiutviklingen raskere enn noen gang, spesielt på undervannsteknologi. Da er det viktig å bygge opp en felles kompetanse og utnytte ressursene best mulig, sier Rolf Birger Pedersen.

Han er professor ved Senter for geobiologi på Universitetet i Bergen (UiB), og tok initiativ til laboratoriet sammen med forsker Olav Rune Godø på Havforskningsinstituttet. Forsvarets forskningsinstitutt er den tredje partneren i samarbeidet, hvor havobservasjoner står sentralt for alle aktørene.

Havforskning og subseateknologi

Ole Arne Godø peker på at Bergen har store og ledende miljøer på marin forskning.

– Regionen har også miljøer på undervannsteknologi som er i verdensklasse. Med nedgangen i petroleumsindustrien er det nå en del ledig spisskompetanse som vi håper vi kan dra nytte av her, sier Godø

Initiativtakerne bak Havobservasjonslaboratoriet ønsker å samle de beste kreftene innen maritime, marine og subseamiljøer – fra både akademia og industri – til et kreativt laboratorium for å utvikle kunnskapen og de teknologiske løsningene videre.

Gir ny kunnskap

Ny teknologi og nye metoder er viktig for å skaffe ny kunnskap, og for å drive forskning og næringsutvikling fremover. Samtidig krever stadig mer bruk av undervannsteknologi og fjernstyrte undervannsfarkoster høy kompetanse, både til drift, vedlikehold og ny teknologiutvikling.

I den store lagerhallen på Marineholmen utvikles, vedlikeholdes og repareres utstyr som fjern- og selvstyrte undervannsfarkoster, forankrede rigger og glidere, bøyer og undersjøiske observasjonsplattformer.
 
Denne teknologien skaffer ny kunnskap som blant annet er viktig for å følge klimaendringene i havet tett, overvåke hvordan økt temperatur påvirker marint liv og beregne effekter av mulige oljeutslipp i sårbare områder. Ved hjelp av utstyret kan man også utforske nye dypvannsområder med helt nye arter, som de undersjøiske vulkanene langs Nord-Atlanterhavsryggen.

Drivkraft for sivilingeniørstudium

Havobservasjonslaboratoriet skal også gi plass til studentene.

– Laboratoriet skal være en møteplass for neste generasjon havforskere og marinteknologer, og bidra til synergier mellom ulike fagområder og disipliner. Det vil være en drivkraft i etableringen av et sivilingeniørstudium rettet mot marin observasjonsteknologi, sier Rolf Birger Pedersen.