Home
For teachers

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekstra fordypning

Emner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Universitetet i Bergen tilbyr talentfulle elever i videregående skole opptak til utvalgte enkeltemner uten generell studiekompetanse.

Studenter på forelesning.
Photo:
Sandra Jecmenica

Main content

Eleven må ha fullført og bestått full fordypning i faget på videregående skole i løpet av andre klasse.

Den videregående skolen søker på vegne av sin(e) elev(er).

Søkerinformasjon og oppdatert liste over enkeltemner som tilbys i UNG-ordningen kommer.