Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet|Publikasjon

Kapittel om Accountability etter NPM

Tom Christensen og Per Lægreid har bidratt med et kapittel i boken Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance. Redaktørene for boken er Jacob Torfing og Peter Triantafillou. Boken blir publisert 31. 08.

Illustrasjonsfoto
Photo:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Christensen og Lægreid har bidratt med et kapittelet Organizational Innovations and Multiple Forms of Accountability in the Post-New Public Management Era. Kapittelet tar for seg tre organisatoriske innovasjoner i den norske velferdsadministrasjonen, som forfatterne regner som hybrider av NPM og Post-NPM reformer. Implikasjoner av disse innovasjonene på "accountability" blir presentert og diskutert i kapittelet.