Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet|Publikasjon

Et Transformativt Perspektiv

Tom Christensen og Per Lægreid har bidratt med et kapittel i Theory and Practice of Public Sector Reform. Redaktørene av boken er Steven Van de Walle og Sandra Groeneveld, og boken gis ut til ære for prof. Walter Kickert.

Illustrasjonsfoto
Photo:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Theory and Practice of Public Sector Reform er både et festskrift, og en lærebok for alle interessert i reformer i offentlig sektor. Christensen og Lægreid har bidratt med kapittelet A Transformative Perspective. Kapittelet tar for seg det som omtales som et transformativt perspektiv på reformer. Et transformativt perspektiv har sine røtter i organisasjonsteori, og man ser hvordan instrumentelle og institusjonelle elementer blir utfylt av andre elementer som organisasjonskultur og eksterne handlingsmiljø. Til sammen gir dette et mer helhetlig bilde av hvordan en kan forstå reformer som gjerne foregår i situasjoner med til dels uklare mål og handlingsalternativer, og er i så måte et viktig supplement til rene instrumentelle og institusjonelle forklaringsmodeller.