Home
Norwegian as a Second Language

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Støttetekst til Hagen (2000)

Boka Norsk grammatikk for andrespråkslærere av Jon Erik Hagen har vært pensum på NORAN101-F – og det relaterte nærstudiet, NORAN101 – siden oppstarten av Prisme, fjernstudiet i norsk som andrespråk, på slutten av 1990-tallet. Boka gir en grundig innføring i norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv, og etter hva vi i fagmiljøet norsk som andrespråk kjenner til, finnes det ikke noen tilsvarende bok på markedet. Siden det å gi en inngående opplæring i norsk grammatikk står svært sentralt på NORAN101(-F), er derfor Hagen (2000) utvilsomt fagmiljøets beste faglige valg av pensum.

Et problem med Hagen (2000) er imidlertid at den kan være krevende å lese, noe studenter har gitt beskjed om blant annet i studentevalueringer. I lys av dette er denne støtteteksten utarbeidet for å lette studenters innlæring av fagstoffet i Hagen (2000), som et supplement til den hjelpen man får gjennom undervisningen. Det er her viktig å merke seg at støtteteksten er utviklet for å leses sammen med Hagen (2000). Den skal og kan ikke erstatte pensumboka.

1. utgave av støtteteksten ble skrevet av Ann-Kristin Molde i 2015, som del av jobben hennes som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Underveis i arbeidet fikk hun konkrete kommentarer fra personer i fagmiljøet (jf. forordet). 2. utgave er en lett redigering og ble fullført våren 2016.

Du finner støtteteksten til Hagen (2000) her.