Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ta master på deltid

Har du noen års yrkeserfaring og ønsker deg faglig fordypning på masternivå? Ved Universitetet i Bergen kan du ta erfaringsbasert master på deltid innen flere fagområder. Du kan ta emner enkeltvis eller sette sammen til full mastergrad.

Ta masterprogram på deltid ved UiB
Universitetet i Bergen har flere fleksible masterprogram som kan tas på deltid ved siden av jobb.
Photo:
Colourbox

Main content

Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning

UiB og NHH Executive har i tett samarbeid med departmentsfellesskapet utviklet et nytt, erfaringsbasert masterprogram i offentlig forvaltning. Studiet retter seg mot erfarne medarbeidere og ledere i departementene og underliggende virksomheter.

Masterprogrammet skal ta for seg de store samfunnsutfordringene i vår tid og hvordan stats- og forvaltningsapparatet kan bidra til å løse dem. Dette krever tverrfaglige perspektiver og arbeidsmåter, og masterprogrammet kombinerer derfor forskning og kunnskap innen statsvitenskap, rettsvitenskap, samfunnsøkonomi, innovasjon og omstilling.

Les mer om Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning

Executive master i kommunal ledelse

UiB har utviklet et tverrfaglig masterprogram skreddersydd for deg som er- eller ønsker å bli leder i kommunal sektor. 

Masterprogrammet trekker inn juridiske, samfunnsøkonomiske, statsvitenskapelige og psykologiske perspektiver på aktuelle problemstillinger og utfordringer som er særlig knyttet til ledelse i kommunal sektor. 

Programmet består av tre frittstående emner og en avsluttende masteroppgave. 

Les mer om Executive master i kommunal ledelse

Erfaringsbasert master i Operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Dette masterprogrammet er rettet mot deg som har erfaring fra operativ virksomhet i ulike organisasjoner og/eller offentlige etater som driver med myndighetsutøvelse. Operativ ledelse og myndighetsutøvelse kjennetegnes ofte av et komplisert situasjonsbilde der plan møter virkelighet. Beslutninger må treffes under tidspress og krever avveininger mellom politiske, rettslige, organisatoriske og menneskelige faktorer. Ledelse i en slik kontekst krever en sammensatt kompetanse.

Programmet består av fem frittstående emner (hvert på 10 studiepoeng) samt et praksisemne (10 studiepoeng) der studentene gjennomfører veiledet praksis ved egen arbeidsplass eller i en annen organisasjon med operativ virksomhet. Programmet avsluttes med en masteroppgave med et omfang på 30 studiepoeng. 

Les mer om Erfaringsbasert master i Operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Erfaringsbasert master i krisepsykologi

Senter for krisepsykologi ved UiB har utviklet et fleksibelt, erfaringsbasert masterprogram som skal bidra til å styrke den krisepsykologiske kompetansen som er nødvendig for å planlegge og organisere hjelpetiltak, psykososial støtte eller likepersonstøtte. Studiet skal gi grunnlag for å drive innovasjons- og forbedringsarbeid og gjennomføre organisatoriske endrings- og omstillingsprosesser i egen organisasjon. Masterprogrammet er bygd opp av frittstående enkeltemner, med både obligatoriske og valgfrie emner. 

Les mer om Erfaringsbasert master i krisepsykologi

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbetring og helseøkonomi

Dette masterprogrammet retter seg mot deg som har høyere utdanning samt yrkeserfaring fra helsesektoren, og som ønsker mer kunnskap om sentrale ledelsesutfordringer i helsesektoren.

Programmet består av tre selvstendige emner og en masteroppgave. Hvert emne kan tas enkeltvis, dersom du ikke ønsker å ta hele masterprogrammet. Hele programmet er lagt opp som et deltidsstudium med ukesamlinger i Bergen.

Les mer om Erfaringsbasert master i helseledelse

Erfaringsbasert master i demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi bred innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Programmet består av 6 selvstendige emner som går vekselvis i høst- eller vårsemesteret, samt en avsluttende masteroppgave.

For å oppnå mastergrad må du velge fire av emnene, inkludert det obligatoriske metodeemnet, samt levere masteroppgave. Hvert av emnene kan også tas enkeltvis

Noen av emnene er heldigitale, mens andre emner har fysiske samlinger ved UiB. På noen av emnene kan du dessuten velge om du vil delta på fysiske samlinger eller følge disse digitalt. 

Les mer om Erfaringsbasert master i demokratibygging

Erfaringsbasert master i gravejournalistikk

Norsk mediebransje har de siste ti årene gått gjennom omfattende endringer og mange medieorganisasjoner melder om stort behov for å styrke medarbeidernes kompetanse innen undersøkende journalistikk, digitalisering og datastøttet journalistikk. 

Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) har utviklet en rekke emner innen disse temaene, som kan tas enten enkeltvis eller settes sammen til en erfaringsbasert master i gravejournalistikk. 

Emnene er utviklet i samarbeid med sentrale medieaktører som Schibsted og TV2/Egmont. Hvert emne gir 10 studiepoeng og er fleksibelt lagt opp med en kombinasjon av nettbasert undervisning og fysiske samlinger ved UiB i Bergen. 

Les mer om erfaringsbasert master i gravejournalistikk

Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk, norsk eller matematikk

Masterprogrammet i undervisning er et deltidsstudium over 4 år skal videreutdanne allmennlærere for undervisningsoppgaver på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole. Du kan velge mellom fordypning i engelsk, norsk eller matematikk. Undervisningen foregår dels ved UiB, dels som nettundervisning.

Masterprogrammet har opptak via Søknadsweb. Søknadsfrist i april hvert år.

Les mer om erfaringsbasert master i undervisning

Les mer om masterprogrammene