Home
Åshild Lunde's picture

Åshild Lunde

Associate Professor
 • E-mailAshild.Lunde@uib.no
 • Phone+47 55 58 85 17
 • Visitor Address
  Kalfarveien 31
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • 2016. Researcher-researched relationship in qualitative research: Shifts in positions and researcher vulnerability. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 12 pages.
 • 2013. Knowledge and power: exploring unproductive interplay between quantitative and qualitative researchers. Journal of Mixed Methods Research. 197-210.
Thesis at a second degree level
 • 2005. Genetisk veiledning. En utforskende studie med praktikerne i fokus.
Masters thesis
 • 2012. Bruk av genetiske opplysninger utenfor helsevesenet.
 • 2010. ”JEG TENKER PÅ MEG SELV SOM FRISK”.
 • 2010. Å leve med visshet om Huntingtons sykdom.
 • 2010. Effekt av baseutkuttingsreparasjon på 5-formyluracilindusert mutagenese.
 • 2007. Fosterdiagnostikk på aldersindikasjon - et aktuelt helsetilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn? En kvalitativ studie som utforsker minoritetskvinners erfaringer med genetisk veiledning i forbindelse med fosterdiagnostikk.
Doctoral dissertation
 • 2014. Tensions in Practice, Knowledge and Regulation: Genetic Counseling in Norway.
Academic literature review
 • 2018. The global state of the genetic counseling profession. 183-197.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups