Home
Åshild Lunde's picture

Åshild Lunde

Associate Professor
 • E-mailAshild.Lunde@uib.no
 • Phone+47 55 58 85 17
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Evaluation of the Rosa Chatbot Providing Genetic Information to Patients at Risk of Hereditary Breast and Ovarian Cancer: Qualitative Interview Study. Journal of Medical Internet Research. e46571.
 • Show author(s) (2016). Researcher-researched relationship in qualitative research: Shifts in positions and researcher vulnerability. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 12 pages.
 • Show author(s) (2013). Knowledge and power: exploring unproductive interplay between quantitative and qualitative researchers. Journal of Mixed Methods Research. 197-210.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2005). Genetisk veiledning. En utforskende studie med praktikerne i fokus.
Masters thesis
 • Show author(s) (2012). Bruk av genetiske opplysninger utenfor helsevesenet.
 • Show author(s) (2010). ”JEG TENKER PÅ MEG SELV SOM FRISK”.
 • Show author(s) (2010). Å leve med visshet om Huntingtons sykdom.
 • Show author(s) (2010). Effekt av baseutkuttingsreparasjon på 5-formyluracilindusert mutagenese.
 • Show author(s) (2007). Fosterdiagnostikk på aldersindikasjon - et aktuelt helsetilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn? En kvalitativ studie som utforsker minoritetskvinners erfaringer med genetisk veiledning i forbindelse med fosterdiagnostikk.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2014). Tensions in Practice, Knowledge and Regulation: Genetic Counseling in Norway.
Academic literature review
 • Show author(s) (2018). The global state of the genetic counseling profession. European Journal of Human Genetics. 183-197.

More information in national current research information system (CRIStin)