Home
Åsmund Borgen Gjerde's picture

Åsmund Borgen Gjerde

Postdoctoral Fellow, history
 • E-mailasmund.gjerde@uib.no
 • Phone+47 55 58 22 73
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

2016

- HIS 115: Emneansvarlig for fordypningsemne «Venstresiden i Vest-Europa under den kalde krigen».

HIS250: Veiledet studenter som skrev sin bacheloroppgave i tilknytning til fordypningsemnet jeg var ansvarlig for.

HIS250: Holdt to forelesninger, «Praktisk metodeseminar», for alle HIS250-studenter.

HIS102HIS115HIS250: Sensur

 

2015

 

- HIS 115: Emneansvarlig for fordypningsemne «Venstresiden i Vest-Europa under den kalde krigen».

HIS250: Veiledet studenter som skrev sin bacheloroppgave i tilknytning til fordypningsemnet jeg var ansvarlig for.

HIS102HIS115HIS250: Sensur

HIS102: Ledet skriveseminar.

 

2014

 

HIS102: Ledet skriveseminar

HIS102: Sensur

Academic article
 • Show author(s) (2022). Thinking with the Jewish State: The Norwegian Labour Movement, Israel and 'Civilisation', 1949-1951. Contemporary European History. 84-97.
 • Show author(s) (2021). Den pro-sionistiske vendingen: Norske sosialdemokrater, Holocaust og sivilisasjonen, 1942—1947. Historisk Tidsskrift (Norge). 146-164.
 • Show author(s) (2018). The logic of anti-Zionism: Soviet elites in the aftermath of the Six-Day War. Patterns of Prejudice. 271-292.
 • Show author(s) (2007). Fra den 18. partikongress til Litvinovs avskjedigelse. Et linjeskifte i sovjetisk utenrikspolitikk? Nordisk Østforum.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). 1968 and Queer Identity.
 • Show author(s) (2022). Queer lives and hegemony in the Norwegian labour movement, ca. 1890—1960.
 • Show author(s) (2017). Power and the Idea of Progress in the Old and the New Left, 1945—1970.
 • Show author(s) (2017). Antisemitism and the pro-Zionist turn in Norwegian Socialism.
 • Show author(s) (2016). Israel and the Idea of Civilization: The Norwegian Left’s Anti-Zionist Turn in the 1960s.
 • Show author(s) (2015). Anti-Zionism and Radical Identities after the Six-Day War: Soviet Elites and the Norwegian New Left Compared.
 • Show author(s) (2013). Foredrag: "Reinterpreting Soviet Anti-Zionism".
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2022). Fordom på fordom (med Mari Emilie Bertheussen og Veslemøy Krey Stubberud). Klassekampen.
 • Show author(s) (2021). Å legitimere tortur, del 2. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2021). Atferdsterapeuter legitimerer tortur. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2020). Mulighet for en tredje posisjon — eller ikke? Klassekampen.
 • Show author(s) (2020). Det store og det lille problemet. Klassekampen.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2023). Pedofiliens tiår: I avisenes spalter og maktens korridorer. Morgenbladet. 26-27.
 • Show author(s) (2022). Tilbake til fremtiden. Arbeiderhistorie.
 • Show author(s) (2022). Barnevern eller rektorvern? Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2021). Er identitetspolitikk virkelig i ferd med å ødelegge akademia? (Artikkelen ble også re-publisert i Khrono og Universitetsavisa). Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2020). Venstresidens antisemittisme. Klassekampen.
Feature article
 • Show author(s) (2022). Naturvitenskapelig allmakt. Khrono.
 • Show author(s) (2022). Naturvitenskapelig allmakt. Khrono.no.
 • Show author(s) (2022). "Vold og trusler" fra 5-åringer? Utdanningsnytt.no.
 • Show author(s) (2021). Tortur som terapi. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2021). Skadelig autismeforskning: Forskerne bryr seg ikke om autisters egne perspektiver. Forskersonen.no.
 • Show author(s) (2021). Er autister mennesker? (med Cecilie Gustavsen, Mari Emilie Bertheussen og Priyanthi Borgen Gjerde). Utdanning.
 • Show author(s) (2021). Det eksisterer ingen "atferdsvitenskap". Forskersonen.no.
 • Show author(s) (2007). Jenteskole? Dagbladet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). The Meaning of Israel. Anti-Zionism and Philo-Zionism in the Norwegian Left, 1933—1968.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Vitenskapsteori og doktorgrader — Minerva mot Mammon?
 • Show author(s) (2022). Politisk dannelse: Kritikken mot Ottosen-komiteen.
 • Show author(s) (2022). Fra studentaktivisme til levekårsundersøkelser og Skeivt arkiv.
 • Show author(s) (2018). 'The Omnipotence of Spring': Ideas of Progress in Norwegian Socialism before 1940. 27 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2017). The politics of explanation: histories of the European Left and Israel. Rethinking history. 439-454.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2019). Arbeiderbevegelse. snl.no.
 • Show author(s) (2018). Mellomkrigstiden. snl.no.
 • Show author(s) (2018). Harry Lindstrøm. snl.no.
 • Show author(s) (2018). Første mai. snl.no.
 • Show author(s) (2018). Antisionisme. snl.no.
 • Show author(s) (2017). Veien frem - tidsskrift. snl.no.
 • Show author(s) (2017). Kirsten Brunvoll. snl.no.
 • Show author(s) (2017). Eva Scheer. snl.no.

More information in national current research information system (CRIStin)